Branschcertifikat

Alla montörer har möjlighet att genomföra branschprov och erhålla intyg eller certifikat. Ett branschcertifikat är ett bevis över att man har uppnått kunskapsmålen och har de yrkeskunskaper både praktiskt och teoretiskt som branschen har fastställt som krav.

De olika yrkena inom VVS-branschen har lite olika vägar till certifikatet, gemensamt för certifikaten är att de är individuella och har obegränsad giltighet.

Tre vägar till branschcertifikat (VVS- och isoleringsmontörer)

  1. Lärling/anställd under utbildning: Du har ett utbildningsavtal med ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och gör ett branschprov i slutet av din lärlingsutbildning. För anslutna företag kostar inte genomförande av provet något och om montören blir godkänd utfärdas ett branschcertifikat.
  2. Montör anställd på ett anslutet företag: Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket. Företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och ansöker då att du ska  få göra branschprov. Länk till blanketterna: Ansökan branschprov För anslutna företag kostar inte genomförande av provet något och om montören blir godkänd utfärdas ett branschcertifikat.
  3. Montör anställd på ett ej anslutet företag eller erfarenhet från arbete i  annat land: Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket, antingen på företag som inte är anslutet till Teknikinstallations avtalet VVS & Kyl eller från arbete i andra länder. Du kan då ansöka om validering av dina kunskaper. Själva valideringen kostar pengar och om montören blir godkänd utfärdas ett intyg på yrkeskunskap motsvarande branschcertifikat.

 Så får du branschcertifikat (Industrirörmontörer)

För industrirörmontörer utfärdas branschcertifikat efter slutförd utbildning eller genom ansökan från företag  – ansökan för branschcertifikat hittar du här. 

Så får du branschcertifikat (Sprinklermontör)

  1. Lärling/anställd under utbildning: Du har ett utbildningsavtal med ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. I slutet av utbildningen när företaget bekräftar att du har uppnått kunskapsmålen och du har fått godkänt på teoriprovet i KUB utfärdas ett certifikat.
  2. Montör anställd på ett anslutet företag som har jobbat minst 5 år som Sprinklermontör: Företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och skickar in Ansökan om branschcertifikat Sprinkler .