Välkommen till VVS-Branschens Yrkesnämnd!

Här hittar du information om olika yrken inom VVS-branschen, vad man gör och hur man utbildar sig, hur man blir branschcertifierad och hur man


Tips för distansutbildning

Tips om länkar, filmer och annat material för distansutbildning. 


Information om covid-19 och branschprov VVS

uppdaterad 2020-03-20

I dagsläget fortsätter vi genomföra installationsproven på provplatserna i Hässleholm och Katrineholm. På provplatserna är det max 6 provdeltagare åt gången plus två provledare och man arbetar självständigt i egna bås under provtiden.

Vi följer noga utvecklingen av covid-19 och de rekommendationer som myndigheter och regeringen ger och vi har tät kontakt med INSU som utför proven på vårt uppdrag.

Möjligheten att genomföra installationsproven kan snabbt ändras beroende på vad som händer i samhället och vi kommer uppdatera informationen så fort vi vet att det sker några förändringar.

Det är viktigt att de som ska genomföra installationsprovet är fullt friska i enlighet med de riktlinjer Folkhälsomyndigheten har.  Provdeltagare som har snuva, hosta eller feber kommer inte få göra provet och skickas hem.

Du som är sjuk eller av andra orsaker inte kan eller vill genomföra det planerade installationsprovet kan avboka din plats utan att vi kräver sjukintyg eller liknande. Det är viktigt att du informerar oss på kontakt@vvsyn.se så snart du vet att du inte kommer att göra installationsprovet.

Vi rekommenderar alla att åka i egen bil till och från provplatserna.

Har ni frågor kan ni kontakta oss på  08-564 854 30 eller mejla kontakt@vvsyn.se


Kvinnor i VVS-branschen

Är du intresserad av att växla karriär och vill veta med om kampanjen Kvinnor till VVS-branschen? Här finns informationen!

Vill du gå med i vår Facebookgrupp Kvinnor i VVS?