Med certet i handen ligger världen för dina fötter

Namn: Per Johansson Ålder: 63 Gör: Ombudsman på Byggnads och utbildningsansvarig för VVS-YN I VVS-branschens sedan 1968. Detta är jag bra på: Har lätt för att prata Utvecklingsmöjligheter: vill ha bättre kontakt med grundskolans studie-och yrkesvägledare Då är jag stolt: När jag fått bra kontakt med ungdomar Kommer sakna som pensionär: Kontakten med ungdomar och arbetskamrater Favoritverktyg: Hajnyckeln! Den är allsidig, tunn och lätt att komma åt med. Det var rörmokarens viktigaste verktyg på min tid.

Namn: Per Johansson
Ålder: 63
Gör: Ombudsman på Byggnads och utbildningsansvarig för VVS-YN. I VVS-branschens sedan 1968.
Detta är jag bra på: Har lätt för att prata
Utvecklingsmöjligheter: vill ha bättre kontakt med grundskolans studie-och yrkesvägledare
Då är jag stolt: När jag fått bra kontakt med ungdomar
Kommer sakna som pensionär: Kontakten med ungdomar och arbetskamrater
Favoritverktyg: Hajnyckeln! Den är allsidig, tunn och lätt att komma åt med. Det var rörmokarens viktigaste verktyg på min tid.

Per gillar att umgås med ungdomar och att prata, bra egenskaper att ha när man ofta träffar elever, lärlingar och företag.

Per har jobbat som utbildningsansvarig för VVS-YN i tre år och på Byggnads ännu längre. Som utbildningsansvarig besöker han skolor och träffar elever och lärare och berättar om branschen och vilka regler som gäller om de ska ta sitt branschcertifikat. Han finns även som stöd för företag och lärlingar som håller på att slutföra utbildningen.

– Jag är med och bedömer Förstklassiga skolor och är med som domare när det anordnas tävlingar på skolorna. Han hjälper även lärlingar och företag under utbildningstiden. Jag pratar mycket i telefon på dagarna!

Per har varit länge i branschen, redan som 15-åring började han på fackskolan och utbildade sig till VVS-montör. Eller rörmokare som det kallades då. Vilket namn föredrar han? Per skrattar och säger:

– Jag är rörmokare men idag utbildar vi VVS-montörer. Yrket har blivit ett mer tekniskt avancerat och mycket av arbetet involverar datorer av olika slag. När jag började i branschen fanns knappt plaströr, då göt vi avloppsrör med bly till och med. Utbildningen har också blivit mer avancerad och det ställs högre krav på eleverna och lärlingarna. Från början var utbildningen bara 1 år på fackskolan och man fick ingen gymnasiebehörighet eller liknande.

De mer avancerade systemen ställer högre krav på säkerhet och teoretiska kunskaper, säger Per.

– Utbildningen till VVS:are är inte bara praktiskt, det ingår också teori, var medveten om det när du väljer den här utbildningen. Det är VVS och elektriker som har den mest avancerade teorin i byggbranschen.

Även om en hel del har ändrats under åren är det fortfarande saker om är sig lika. Jobben man gör ska vara täta och rördragningarna ska vara snygga. – Stoltheten över yrket har alltid funnits och VVS-montörer har alltid haft hög status på byggena, säger Per.

Certet 50 år

BRANSCHCERT 50 ÅR

I år är 50 år sedan branschcertifikaten infördes, då fick man certet när man jobbat tillräckligt länge. Nu för tiden testas kunskaperna av genom ett prov där lärlingarna får visa att de har både de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att bli branschcertifierad VVS-montör.

– Certet är mycket mer än ett bara ett plastkort, det visar att du har gått en utbildning och har ett yrke. Svenska certifikat funkar i resten av Norden och står sig bra även i Tyskland och USA säger Per och fortsätter: – Är du utbildad och certifierad röris så är du nästan helt garanterad jobb.

Per har mycket erfarenhet från branschen, både som VVS-montör, fackligt ombud och som utbildningsansvarig. Vad har han för tips för de elever som vill bli lärlingar?

– Kom i tid! Visa dig nyfiken och våga fråga, du är under utbildning och där för att lära dig. Och se till att företaget du jobbar på är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl så du kan bli branschcertifierad. Och kom ihåg att teckna på anställningsavtal och utbildningsavtal. Vad kan man som lärling ha för förväntningar på företaget? Företaget ska ge dig en allsidig utbildning och du som lärling ska ta emot den. Företaget ska även vara schysst och ta ansvar för arbetsmiljö och ha bra värderingar.

 

Fakta: Det finns 32 utbildningsansvariga som är anställda på Installatörsföretagen eller Byggnads. Deras uppgift är att ha kontakt med skolor, lärlingar och företag. Kontaktuppgifterna till just din utbildningsansvarig hittar du här.