Industrirörmontör

4299da76-827d-42cb-8bde-b4ac120ada10En industrirörmontör arbetar på större industrier som har så kallade processledningar, det vill säga rörsystem som transporterar vätskor och gaser som ingår i den tillverkning som sker på industrin. Det kan t.ex. vara pappersbruk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier. Det som finns i rören kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radioaktiva ämnen och olika typer av gaser och syror. Sådana rör får givetvis aldrig läcka så det är viktigt att installationerna av rören är väl utförda för att produktionen ska vara säker och effektiv.

En industrirörmontörs arbetsplatser varierar ofta, t.ex. kan arbetet utföras en vecka på ett pappersbruk och nästa på en kemisk industri. En industrirörmontör jobbar både med reparationer och med nybyggnad av industrier. Som industrirörmontör måste du kunna grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av system i industrirörsanläggningar, ritningsläsning och VVS-teknik. En industrirörmontör arbetar även mycket med svetsning.

Utbildning till industrirörmontör

  • Gymnasieskolans VVS-och fastighetsprogram – inriktning industrirör.
  • Vuxenutbildning inom industrirör – finns som bland annat YH-utbildning.
  • Företagslärling industrirör – här får du hela utbildningen på ett företag