VVS-hjältarna

Hur skulle din vardag se ut utan vatten, avlopp eller värme – och hur skulle undervisningen och elevernas skolgång fungera utan rinnande vatten och toaletter?

VVS är en förutsättning för människors välmående men förutsättningarna ser olika ut runt om i världen.

VVS-hjältarna är ett skolmaterial med lektioner för mellanstadiet och högstadiet. Lektionerna handlar om hur man gör för att spara på vatten och vattnets kretslopp och hur vattenförsörjningen i samhället fungerar – kopplat till nummer 6 av de globala målen.

Eleverna i åk 7 har möjlighet att delta i en spännande tävling och vinna priser!

Materialet hittar du på vvshjaltarna.se