Kunskap och nöjdhet

APL-prov

Innan eleverna går ut på sin första APL-period (praktik) vill vi att de genomför ett teoretiskt prov. Frågorna i provet är indelade i ett antal områden och berör både arbetsmiljö & säkerhet, verktyg  & materialkunskap och grundläggande frågor kring installation och ritningsläsning. Provet är för att lärare och handledare på företaget skall veta att eleven har den grundläggande kunskapen som behövs för att kunna ta till sig utbildningen på företaget på bästa sätt.

Kunskapsprov

Ett av kraven för att vara förstklassig är att eleverna i årskurs 3 genomför ett teoriprov – på vuxenutbildningarna vill vi att eleverna genomför samma prov i slutet av sin utbildning. Vi mäter det totala resultatet som ett kompetensindex och även resultatet för frågornas områden; allmänna, ritteknik, sanitet och värme.

Vi vill att skolorna strävar mot att uppnå minst 80% i  kompetensindex.

Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex som visar kunskapssnittet för skolorna. Kompetensindex ger skolorna möjlighet att jämföra resultatet från sin skola med rikssnittet. På så sätt går det att se om någon skola avviker mycket från snittet eller på någon särskild del av provet.

Elevenkät

Varje år genomför elever i i årskurs 3 på VF-programmet med inriktning VVS en elevenkät som en del i kvalitetssäkringen av våra förstklassiga skolor.

Praktiskt arbete

För att se att eleverna som går ut VVS- och fastighetsprogrammet, utgång VVS-montör, har de kunskaper som företagen efterfrågar gör eleverna på ett gymnasiearbete. Arbetsuppgifterna har tagits fram av Yrkesnämnden och elevens arbete bedöms av företagsrepresentanter. Elever som klarar VVS-Branschens Yrkesnämndens nivå för godkänt arbete får ett diplom.