Så här började det

Vi vill att alla ska bli bäst

VVS-branschen var först bland hantverkaryrkena att kvalitetssäkra utbildningarna och idag strävar skolor med VF-programmet att få kalla sig VVS-college. I samtal med en av initiativtagarna, Installatörsföretagens Ylwa Glismann, reder vi ut vad det innebära att vara ett VVS-college.

– Rent krasst är det ju faktiskt så att Installatörsföretagens medlemmar är skolornas kunder. Vi tar emot det som de producerar, det vill säga eleverna, och då vill vi att de ska ha fått den bästa möjliga grunden att stå på. Förstklassigt är ett sätt för oss som arbetsgivare att visa utbildarna vad vi förväntar oss av dem.

Själva idén till branschrekommenderade utbildningar föddes under en lärarträff i oktober 2008. VVSYN:s dåvarande yrkeskommitté hade bjudit in skolpersonal från Stockholm, Gotland, Dalarna och Uppsala till en workshop kring VVS-programmets framtid. Inför sista passet ställde Ylwa en fråga till gruppen.

–  Jag frågade om de ville att branschen skulle ställa upp en kravspecifikation på vad vi förväntade oss av dem och alla räckte upp handen. Sedan fick grupperna jobba kring vad de ville ha hjälp med och det blev grunden till det som idag är VVS-college.

Det var något helt nytt att en hantverksbransch ställde krav på skolor. Hur skulle det gå till och vilket mandat hade VVS-YN?

– Leif Ekström var redan då vår representant hos Skolverket och han gjorde ett jättejobb med att förankra idén där. Det vi fick klart för oss var att vi inte fick ha högre krav än Skolverket, men i gengäld lyfte vi in flera delar av läroplanen i VVS-college. Vi har till exempel höjt kraven på konkret arbetsmiljöarbete i skolorna.

Tillsammans med kollegor förankrade Ylwa konceptet i skolvärlden, lärarkåren tog snabbt till sig upplägget, medan rektorerna var mer avvaktande.

–  VF-programmet är bland Sveriges dyraste gymnasieutbildning, materialet kostar, verktygen kostar och lärarna kostar. Det är rektorernas ansvar att pengarna räcker och det gör dem försiktiga, men nu är rektorerna lika entusiastiska som lärarna.

Konceptet är i själva verket så framgångsrikt att andra branscher, t.ex. Byggindustrins yrkesnämnd har skapat liknande koncept för sina utbildningar. Motsvarar då verkligheten det som kom fram under workshopen 2008?

– VVS-college är ett unikt sätt för vår bransch att ta ansvar för våra framtida kollegor och jag är stolt över att ha varit en del av processen. Vi har inget intresse av att skolor misslyckas och skickar ut medarbetare som inte klarar jobbet, alla ska vara bäst.

Vad ser Ylwa som nästa steg för att säkra återväxten i branschen?

– Godkända företag förstås. Att arbetsgivare ska premieras på samma sätt som skolorna när de tar ansvar för sina lärlingar och praktikanter. Skolor och utbildare förstår kraften i VVS-college, nu är det företagens tur och här kan vi inspireras av Tyskland, där det finns en förståelse hos alla parter, arbetsgivare, anställd och lärling, för hur viktig handledaren är. Det är så vi når vårt mål: Alla ska bli bäst.

Text: Hedvig von Hofsten