Vanliga frågor om Gymnasiearbetet

Här samlar vi de vanligaste frågor och funderingar som inkommer:


Vi kommer inte ha tid att göra delproven under sammanhängande tid

Provet ska göras inom ramen för gymnasiearbetets avsatta tid och det kan innebära om man har fördelat ut tiden jämt under året att man måste anpassa några veckor – alltså minska tiden vissa perioder och öka andra. Därför viktigt att planera i tid.

Hur kan en teknisk beskrivning se ut?

Som ett exempel lägger vi ut den Tekniska beskrivning som togs fram för det senaste SM 2018 Beskrivning VVS yrkes-SM 2018

Vi kan inte boka in företag som skall bedöma installationsproven i vår redan nu

Inbokning av företagsrepresentanter får ske lite närmare de veckor som är aktuella.

Inkopplingsschema expansionskärl finns inte i Teknikhandboken?

Nej, det finns inte där, eleven får gå till fabrikantens hemsida och hämta hem det.

Större elevgrupper – hur gör man då?

När skolan har en större elevgrupp som inte kan genomföra gymnasiearbetet samtidigt kan man dela upp eleverna i mindre grupper. Sedan kan själva genomförandet av gymnasiearbetet genomföras på olika sätt:
Alt 1: Planeringsarbetet görs på hösten av alla elever och därefter planeras in x tillfällen för y grupper att genomföra själva delproven.
Alt 2: Planering och delprov görs under en sammanhängande period i vilket fall man även då måste dela upp eleverna i olika grupper så att när man väl sätter i gång med delproven har eleven möjlighet att utföra provet sammanhängande.

Observera att planeringsarbetet måste vara godkänt innan delproven kan påbörjas vilken kan komma att innebära att eleverna befinner sig i olika faser och ”trillar” ur de planerade datumen för delproven.

Vi har redan en större installation som gymnasiearbete som är mycket mer komplext – hur gör vi då?

Om man som gymnasiearbete redan har en befintlig större installation går det naturligtvis utmärkt att fortsätta med det så länge de delmoment som ingår i branschens krav ingår i den större installationen. Viktigt är att installationen inte är övningar i kurser utan att det är ett separat gymnasiearbete.

Vid bedömning av gymnasiearbete som består av större installation gäller samma sak – de delmoment som branschen har som krav ska bedömas separat enligt vårt bedömningsunderlag och planeringsarbetet ska vara godkänt innan bedömningen av själva delinstallationen görs.

Betyg är bara E eller F på gymnasiearbetet

Bedömning av branschens praktiska prov inom gymnasiearbetet ska ligga på en tänkt C-nivå eller högre. Naturligtvis vet vi att gymnasiearbetet betygssätts med antingen E eller F, och att det är lärarens ansvar att sätta betyg på själva kursen gymnasiearbete.

Med branschens modell vill vi höja kunskapsnivån hos eleverna och därför ska den bedömas lite tuffare och det är därför vi försöker visualisera att ett godkänt praktiskt prov inom ramen för gymnasiearbetet innebär en kunskapsnivå på C-nivå eller högre. Det är även därför det kan komma att bli så att vissa elever får E i betyg på gymnasiearbetet med IG i bedömningen av branschens praktiska prov.