Gymnasiearbete VVS

Med gymnasiearbetet vill branschen kvalitetssäkra att kunskapsnivån hos de elever som går ut från Vf-programmet både uppfyller företagens förväntningar och examensmålet för utbildningen. Företag i hela landet har varit delaktiga i att ange sin förväntan på kunskapsnivå hos elever som är färdiga med skolutbildningen.

Från och med läsåret 2019/2020 ska gymnasiearbetet på VVS-college göras enligt den modell som VVSYN tagit fram. Arbetet ska bedömas av lärare och representanter från företag för att skolan ska fortsätta att vara godkänt VVS-college.

Provet ska genomföras i sin helhet under årskurs 3 och består av tre delar – planering, genomförande och utvärdering.

Dokument och länkar

För lärare

Gymnasiearbetet VVS – lärarinformation pdf

För elever

Gymnasiearbetet 2018 – elevpärm version 4 Uppdaterad 2018-10-17

Normtidslistan för VVS

Gymnasiearbetet 2018 – totalkostnad version 2 Uppdaterad 2018-10-15

Bedömning

Inför bedömning av gymnasiearbete VVS 

Underlag för bedömning – version 2 Uppdaterad 2018-10-15

Bakgrund

Så här tycker företagen

Skolverkets examensmål