Ansöka om att bli VVS-college

Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli godkända som VVS-college medan vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar måste ansöka om att bli godkända för att eleverna ska kunna tillgodoräkna sig utbildningen fullt ut. En elev som gått på en vuxenutbildning som inte är godkänd får en längre utbildningstid som lärling på ett företag.

Ansökningsperioderna och handlingarna är olika beroende på om det är en gymnasieskola eller en vuxen- /arbetsmarknadsutbildning som ansöker. Gymnasieskolor blir godkända per läsår medan vuxenutbildningarna blir godkända per kalenderår.

Regelbundna kontroller och besök genomförs på godkända VVS-college.

Kontaktuppgifter till skolor och lärare.

För att vi ska ha uppdaterade kontaktuppgifter till lärarna och skolorna ska uppgifterna registreras i vårt adressregister. Det är skolornas själva som ser till att hålla adressregistret uppdaterat så vi har rätt information om vilka lärare och skolledare som finns på skolan. Uppdatering av registret ska ske så fort det är någon förändring.

Länk till register https://form.jotform.com/200194867081962

Checklistor och gymnasiearbete

Checklista över det som bör finnas i VVS-verkstad

Checklista för sprinklerutbildning finns här. 

Gymnasiearbete VVS

Ansökan för flera utgångar

De skolor som har fler utgångar än VVS kan även bli godkända som VVS-college för de inriktningarna också. I ansökan skriver skolan vilka yrkesinriktningar de har utbildning i och vill ansöka om att bli godkända för.

Gymnasieskolor

Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli VVS-college. En skola som erbjuder både skolförlagd utbildning och gymnasial lärlingsutbildning måste ansöka och bli godkända för båda utbildningsvarianterna för att bli ett VVS-college.

Ansökningshandlingar för gymnasieskolor

Länk till kunskapstestet mejlas ut på vårterminen, kontakta Henrik på 08-564 854 36 eller mejla till skola@vvsyn.se om du inte fått den.

Ansök senast 29 maj!

Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

För att eleverna ska få tillgodoräkna sig hela utbildning måste skolan vara godkänd som VVS-college.

Ansökningshandlingar för vuxenutbildningar

Länk till kunskapstestet mejlas ut till skolans kontaktperson, kontakta Henrik på 08-564 854 36 eller mejla till skola@vvsyn.se om du inte fått den.

Ansök senast 28 februari!

 

Vad får skolor som är godkända VVS-college

Förutom äran och möjligheten att marknadsföra sig som en kvalitetskontrollerad skola till blivande elever får skolan och lärarna tillgång till:

 • Lärarforum – ett eget intranät
 • Lärarkonferenser
 • Marknadsföring från branschen
 • Material till öppet hus
 • Handledarhandboken till elever och handledare inför APL
 • Återkoppling och förslag för att förbättra kvalitén på utbildningen
 • Tillgång till ”best practice”, dela goda arbetssätt och idéer med andra VVS-college
 • Teknikhandboken
 • Subvention av kostnad för ID06 kort till elever som ska ut på APL/praktik
 • Elevmaterial till Säker Vatten-utbildning
 • Jobbinfo till avgångselever om utbildningen på företag
 • Elevstipendier för gymnasieelever
 • Schabloner till klädtryck