VVS-college

VVS-college  – ett samarbete mellan skola och bransch

Vi tycker utbildning är viktigt. Det är rätt självklart, den kunskap som eleverna får i skolan tar de med sig ut i arbetslivet. Utbildningen i skolan ska ge eleverna en bra och trygg grund inför den fortsatta utbildningen på ett företag.

Därför har vi har valt att ge skolor som bedriver utbildning till VVS-montör, sprinklermontör, isoleringsmontör och industrirörmontör möjligheten att bli branschcertifierade. Ett branschcertifierat VVS-college ger eleverna förutsättningarna att få de kunskaper som företagen förväntar sig att de ska ha när de slutar skolan.  Elever från ett VVS-colleget är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter utbildningen.

VVS-college har nära samarbete med branschen

VVS-college har ett nära samarbete med företag och bransch. Företag deltar på skolans programråd och är med och bedömer elevernas gymnasiearbete. På så sätt får skolorna företagens syn och önskemål om utbildningen och företagen får en bra insyn hur skolornas utbildning går till och vad eleverna lär sig. Win win för alla!

VVS-college och vuxenutbildning

För gymnasieskolor är det frivilligt att bli VVS-college, för dem är det en bonus som visar att skolan vill ge eleverna bästa möjliga utbildning. För skolor som har vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller företagslärlingsutbildning är det ett krav att skolan är godkänd som VVS-college. När en skola blir godkänd som VVS-college har vi bland annat kontrollerat att de erbjuder rätt kurser, har bra lokaler och utbildade lärare. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningen. Därför vet vi att deras elever har fått en bra grundutbildning som motsvarar gymnasieskolans 3-åriga utbildning. Deras lärlingstid blir därför lika lång som gymnasieelevernas lärlingstid.

Vuxenelever som gått en utbildning på en skola som inte är ett VVS-college har längre lärlingstid och kan behöva läsa in kurser.

Förstklassig skola blir VVS-college

För 2010 startade vi vår kvalitetssäkring av skolor för att se till att eleverna får en bra utbildning som förbereder dem inför lärlingstiden. Nu inför tioårsjubileet utvecklar vi konceptet ännu mer och byter namn från Förstklassig skola till VVS-college. På så sätt gör vi det ännu tydligare att det finns ett samarbete mellan bransch och skola.

Mer nyfiken?

Läs mer om hur kvalitetssäkringen av skolorna började