Öppen

Att vara VVS:are är att lösa problem. Oavsett om det gäller det effektivaste sättet att hänga radiatorer på ett bygge eller lösa stoppet i lilla farbrorns toalett, gäller det att definiera problemet och hitta lösningen.

En del utmaningar löser du på rutin, när du väl fiskat upp lilla farbrorns löständer ur vattenlåset brukar stoppet ge sig. Men det finns många problem som kräver att man tänker utanför lådan. Att du är öppen för nya sätt att se på saker.

För bra VVS:are är det här är en självklarhet och därför var det naturligt att göra det till ett av tre ord som beskriver vår värdegrund.

En annan anledning är att öppna personer är redo att ta till sig nya idéer, nya material och lära känna nya människor. Som VVS:are arbetar du i arbetslag på byggen, hemma hos människor och tillsammans med arkitekter och uppdragsgivare. Med så många skiftande sammanhang är det viktigt att inte gå in med förutfattade meningar, det gäller helt enkelt att ha ett öppet sinne.

Ett bra sätt att skapa en god stämning är att ha en arbetsmiljö som är präglad av öppenhet. Genom att ha öppen som ett av värdegrundens ledord visar vi åt vilket håll vi vill att branschen ska utvecklas.

Dagens forskarsamhälle är enigt, mångfald är lönsamt, arbetet blir effektivare, stämningen bättre och sjukskrivningarna färre på arbetsplatser som är heterogena. Forskarna är också överens om att det inte räcker med att se över rekryteringen, det gäller också att skapa en vardag där alla känner sig hemma.

En öppen arbetsplats är en arbetsplats där alla känner sig sedda och där alla vågar säga sin mening. Där är det uppskattat att fråga Johan hur han har det egentligen när han luktar finkel för åttonde gången på en månad. Där vet man att chefen lyssnar på en när man berättar om ett nytt material man provat på någon mässa. På en öppen arbetsplats säger man till när det skaver istället för att knyta handen i fickan.

En öppen arbetsplats betyder inte att ledningen automatiskt gör precis som varje anställd vill. Öppna arbetsplatser är trygga arbetsplatser, där alla vet vad de ska göra, att de kan fråga om de är osäkra och att det är okej att säga ifrån