VVS-kompassen

VVS-kompassenVVS-branschens Yrkesnämnds värdegrund, VVS-kompassen, ska verka för att branschen förknippas med en öppen, tillåtande och ansvarsfull kultur i jakten på morgondagens kompetens och för vår anpassning till den rörliga arbetsmarknad som är framtiden.

Vår värdegrund ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, solidaritet mellan människor.

Vi har tagit fram tre ledord för att konkretisera den värdegrund vi vill att branschens medarbetare ska förknippas med. Ledorden kan sägas vara en sorts kompass som hjälper oss att navigera rätt i vårt förhållningssätt till oss själva, våra medmänniskor och vårt arbete.

Öppen

Med en öppen inställning är det lätt att ta till sig nya idéer, lära känna nya människor och våga säga det man tänker. En öppen inställning välkomnar olikheter och värdesätter att alla behövs för att resultatet skall bli bra.

Nyfiken

Som nyfiken tar man till sig andras kunskaper och erfarenheter och ökar därmed sin egen kunskap och erfarenhet hela tiden. En nyfiken person vågar fråga och be om hjälp och är inte heller rädd för att skapa nya kontakter.

Stolt

Som stolt representant för branschen är det självklart att inte ta några genvägar och att alltid lämna ifrån sig ett väl utfört arbete. Ett stolt förhållningssätt innebär nej till svartarbete och ja till att säga ifrån om man tycker något är fel.