Validering yrkeskompetens

Om du har arbetat som montör i branschen men på ett företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, eller har lång yrkeserfarenhet från ett annat land, kan du ansöka om att få validera din yrkeskunskap.

Har du lång yrkeserfarenhet och arbetar på företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ansöker du istället om att göra branschprovet.

Validering VVS-montör

VVS-branschens valideringsmodell används för att validera yrkeskunskap för personer som har tidigare yrkeserfarenhet och/eller utbildning som VVS-montör eller liknande.

Arbetet kan ha utförts antingen i ett annat land eller i svenskt företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Syftet med valideringen är att bedöma om den sökande uppfyller branschens kunskapsmål motsvarande ett branschcertifikat. Ansökan om validering kan göras av enskild person, företag eller organisation. När det finns betyg och intyg över tidigare erfarenhet ska dessa vara översatta till svenska och bifogas ansökan. Valideringen ska utföras av en av VVS-Branschens Yrkesnämnd godkänd yrkesbedömare. Personen som valideras ska ha för avsikt att fortsätta att arbeta i VVS-branschen i Sverige.

Validering inom VVS genomförs just nu i Katrineholm, Hässleholm och Stockholm.

Så ansöker du om validering VVS

Är du arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen så kontakta din handläggare.

Vill du ansöka som anställd på företag eller privat ansöker du via blankett till VVS-Branschens Yrkesnämnd. Blankett för validering till VVS-montör.

Så här funkar validering VVS

Valideringen är uppdelad i olika steg, vilket steg du börjar i beror din tidigare erfarenhet. Det görs en individuell bedömning vilket steg den som ska validera sig ska genomföra.

Självskattning

Självskattning är ett verktyg för att bedöma vilken erfarenhet individen har sedan tidigare och kan fungera som ett underlag till om ansökan om validering ska göras eller om det är andra vägar in i yrket som ska väljas. Blankett för självskattning

Steg 1 

Steg 1 är en basvalidering som motsvarar 1,5 år (3 terminer) på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogrammet utgång VVS-montör. Om du har gått en VVS-utbildning i ett annat land än Sverige eller om du har grundläggande erfarenhet från VVS-branschens närliggande områden, till exempel inom fastighetsskötsel, kan detta vara en lämplig nivå att starta på. Validering steg 1 är ett webbaserad teoretiskt test och genomförs hos en av yrkesnämndens godkända valideringsutförare.

Efter godkänd validering steg 1 kan du anställas som anställd under utbildning (lärling) på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS &Kyl och placeras i period 4 (av 10). Yrkes- och fackteori ska läsas in under din utbildningstid på företaget.

Blir steg 1 inte godkänt får du ett utlåtande om vilka kunskaper som måste kompletteras för att klara steg 1. 

Kunskapsmål för steg 1 i validering VVS – motsvarande 3 terminer på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram. 

Kostnad för steg 1 är 3 490 kr inklusive moms. 

Steg 2 

Validering steg 2 är en validering mot genomförd skolutbildning VVS. Det steget är för dig med mer erfarenhet, till exempel om du jobbat som VVS-montör eller har en utbildning inom VVS. Steg 2 i validering VVS motsvarar genomgång utbildning på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogrammet utgång VVS-montör. Valideringen består av ett teoretiskt och muntligt test och tar 8 timmar. Steg 2 testar grundläggande kunskaper som till exempel systemförståelse och komponenter. Teoriprovet i steg 2 motsvarar det teoretiska provet som genomförs i branschprovet VVS. Steg 2 måste genomföras innan steg 3 genomförs. 

Det som testas av i steg 2 är  kunskapsmålen för en gymnasieelev. 

Efter godkänd validering steg 2 kan du anställas som anställd under utbildning (lärling) på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS &Kyl och placeras i period 7 (av 10). Du kan också gå vidare till steg 3 i valideringen.

Blir steg 2 inte godkänt saknas grundläggande VVS-kunskaper och VVS-branschens yrkesnämnd rekommenderar att personen blir företagslärling och läser in yrkes- och fackteorin eller går annan av oss godkänd vuxenutbildning. Den som inte blir godkänd i steg 2 får alltid en personlig återkoppling om vilka områden som behöver kompletteras.  

Kostnad för steg 2 är 5 490 kr inklusive moms.

Steg 3

Steg 3 i valideringsstegen är validering mot branschcertifikat och är ett test som genomförs under fyra dagar. För att genomföra steg 3 måste du vara godkänd i steg 2. 

Testet består av teoriprov, svetsprov och installationsprov. 

Kunskapsmålen för en branschcertifierad VVS-montör och det som testas av hittar du under kunskapsmål för VVS-montör efter lärlingstid.

Efter godkänd validering steg 3 och du är godkänd i svenska, matematik och engelska på gymnasienivå eller kan visa att du har motsvarande kunskaper så utfärdar VVS-branschens yrkesnämnd ett intyg som motsvarar branschcertifikat. Efter 3 månaders anställning på ett företag anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kan du byta intyget mot ett branschcertifikat.

Blir steg 3 inte godkänt får du alltid en återkoppling på områden där du behöver komplettera din kompetens, vad som krävs för att komma vidare för att få ett branschgodkänt intyg och steget för att bli branschcertifierad. Om du klarar samtliga praktiska delar samt teoriprovet i steg 3 men inte är godkänd i svenska, matematik och engelska på gymnasienivå så får du ett valideringsutlåtande. När du kan visa att du har betyg i ovanstående kurser kan du byta utlåtandet mot ett intyg. 

Kostnad för steg 3 är 15 490 kr inklusive moms.

Validering övriga yrken

För validering av isoleringsmontör, industrirörmontör eller sprinklermontör kontakta oss på 08-564 854 30 eller mejl kontakt@vvsyn.se.