Validering yrkeskompetens

Om du har arbetat som montör i branschen men på ett företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, eller har lång yrkeserfarenhet från ett annat land, kan du ansöka om att få validera din yrkeskunskap. Klarar du valideringen utfärdar vi ett intyg att dina kunskaper motsvarar ett branschcertifikat. Efter tre månader som anställd på ett anslutet företaget kan intyget bytas mot ett branschcertifikat.

Här kan du ladda ner information om hur validering till VVS-montör går till.

Information in english och arabic about validation. 

Installatörsföretagen har tillsammans med Lingio utvecklat digitala språkkurser i svenska för VVS-yrken. På http://vvs.lingio.com/ hittar du yrkesordlistor, översättningsvertyg m.m. på engelska, franska och arabiska.

VVS-montör

Validering VVS-montör – ansökan

Application for special validation of plumbing qualifications

Kunskapsmål för VVS-montör – Kommer testas av på valideringen

Isoleringsmontör

Validering VVS-isolerare – ansökan

Validering isoleringsplåtslagare – ansökan

Kunskapsmål för isoleringsmontörer – kommer testas av på valideringen

Övriga yrken

För validering av övriga yrken kontakta oss på 08-564 854 30 eller mejl kontakt@vvsyn.se.

Har du lång yrkeserfarenhet och arbetar på företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ansöker du om att göra branschprov här

Självskattning

Som ett komplement kan du – om du känner att det kan underlätta för att få en bild över dina erfarenheter – bifoga en självskattning över din erfarenhet. Skriv ut och ringa in det du tycker stämmer för dig och bifoga det med ovan blankett.

Självskattning VVS-montör

Självskattning isoleringsmontör

Självskattning industrirörmontör