Utbildning till sprinklermontör

Sprinklerbranschen är en växande bransch med mycket goda framtidsutsikter. Säkerhetsmedvetenheten ökar och samhället satsar allt större resurser på att göra tillvaron så trygg som möjligt för oss medborgare. Stora värden skyddas med sprinkler och många försäkringsbolag kräver att sprinkler installeras för att ge ett försäkringsskydd.

Sedan hösten 2018 finns ämnet Sprinklerteknik valbart för gymnasie- och vuxenutbildningar. Till ämnet är kopplat två kurser om 100 poäng och dessa kan erbjudas som programfördjupning på Vf-progammet. För mer information se Skolverkets hemsida.

Det vanligaste sättet att utbilda sig till Sprinklermontör är idag att börja som företagslärling på företag på ett certifierat sprinklerföretag. Med gymnasieexamen från VVS- och fastighetsprogrammet utgång VVS kompletterat med de två programfördjupningskurserna inom Sprinklerteknik individanpassas behovet av lärlingstid.

Företagsutbildning

För att bli sprinklermontör utbildar du dig hos något certifierat sprinklerföretag som företagslärling i 3 år varav sista året ligger till grund för att bli registrerad sprinklermontör.
Då får du lära dig alla praktiska kunskaper samt gå en del företagskurser. Den teoretiska delen av utbildningen består av fem utbildningsdagar. För information om tillfällen

Lämplig bakgrund

En lämplig bakgrund är gymnasieskolan Energiprogram, Byggprogram (ventilation), Elprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet. Andra liknande utbildningar kan också vara lämpliga. Har du yrkeserfarenhet är det lämpligt med en bakgrund från byggverksamhet eller industri/processinstallationer.