Utbildning till sprinklermontör

Sprinklerbranschen är en växande bransch med mycket goda framtidsutsikter. Säkerhetsmedvetenheten ökar och samhället satsar allt större resurser på att göra tillvaron så trygg som möjligt för oss medborgare. Stora värden skyddas med sprinkler och många försäkringsbolag kräver att sprinkler installeras för att ge ett försäkringsskydd.

Sedan hösten 2019 finns ämnet Sprinklerteknik valbart för gymnasie- och vuxenutbildningar. Till ämnet är kopplat två kurser om 100 poäng och dessa kan erbjudas som programfördjupning på Vf-progammet. För mer information se Skolverkets hemsida.

Efter VVS- och fastighetsprogrammet inriktning VVS kompletterat med de två programfördjupningskurserna inom Sprinklerteknik blir lärlingstiden 1 år.

Företagsutbildning

Som företagslärling utbildar du dig på företaget och läser in berörda kurser på distans. Företaget måste vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Lärlingstiden är 2-3 år, beroende på vilka erfarenheter du har sedan tidigare. Individuell bedömning gör vid tecknade av utbildningsavtal.