Plugga vidare

Inom VVS-branschens finns många yrken och möjligheter för dig som vill plugga vidare, kanske vill du arbeta som projektledare, arbetsledare eller kalkylator?

För att du ska få allmän högskolebehörighet när du läser VF-programmet ska du läsa 200 poäng svenska och 100 poäng engelska extra under din gymnasietid. Gymnasieskolan är skyldig att ge dig möjlighet att läsa in de kurserna. Du kan antingen kombinera din 200 individuella poäng med en utökad studieplan på 100 poäng eller läsa in alla 300 poäng som utökat studieprogram.

YH-utbildningar

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning.

De flesta YH-utbildningar är mellan ett och tre år långa, är avgiftsfria och ger dig möjlighet att ansöka om studiemedlen från CSN. Det finns specialanpassade YH-utbildningar inom VVS på INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter. Där kan du plugga på heltid eller halvfart och på distans.

Läs mer på https://www.yrkeshogskolan.se/

Här kan du också ladda ner en pdf med kortfattad information om yrken inom VVS.