En utbildning – flera yrken

Så du blir ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden

Att VVS- och fastighetsprogrammet ger dig en yrkesutbildning vet de flesta men visste du att du kan få mer än ett yrke när du väljer VF? Vi kallar det ett smörgåsbord av utbildningar och det gör dig ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden.

Olika delar av landet har olika behov av yrkeskunskap. I norra delen av Sverige efterfrågas till exempel VVS-montörer med extra svetskunskaper medan det i södra delarna av landet är viktigare med el-kompetens. För att möta företagens behov och elevernas intressen finns nu möjlighet att skräddarsy utbildningen genom att lägga till några kurser under gymnasietiden.

Det som krävs för att eleven ska få de olika kompetenserna är att skolan erbjuder kurserna och att eleven i vissa fall läser utökat program – det gäller främst de elever som vill läsa tre yrken som till exempel VVS-montör, industrirörmontör och sprinklermontör. De elever som läser grundutbildningen med en extra kompetens behöver inte läsa utökat program.

För att bli certifierad i alla de olika yrkena krävs lärlingstid och branschprov.

De möjligheter som finns är:

VVS- och fastighetsprogrammet inriktning VVS

Utgång VVS-montör

Kan läsas inom programmets 2 500 poäng

 • VVS-montör
 • VVS-montör med utökad svetskunskap – kan jobba som t.ex. rörsvetsare
 • VVS-montör med utökad elkunskap – får utföra vissa elarbeten som ingår i yrket
 • VVS-montör och sprinklermontör
 • VVS-montör och sprinklermontör med utökad elkunskap
 • VVS-montör och sprinklermontör med utökad svetskunskap
 • VVS-montör och industrirörmontör

Kräver utökat program

 • VVS-montör och industrirörmontör med utökad elkunskap
 • VVS-montör och industrirörmontör och sprinklermontör

 

Utgång Industrirörmontör

Kan läsas inom programmets 2 500 poäng

 • Industrirörmontör
 • Industrirörmontör med utökad svetskunskap
 • Industrirörmontör med utökad elkunskap – får utföra vissa elarbeten
 • Industrirörmontör och sprinklermontör
 • Industrirörmontör och sprinklermontör med utökad elkunskap
 • Industrirörmontör och sprinklermontör med utökad svets
 • Industrirörmontör och VVS-montör

Kräver utökat program

 • Industrirörmontör och VVS-montör med utökad elkunskap
 • Industrirörmontör och VVS-montör och sprinklermontör

 

Utgång isoleringsmontör

Isoleringsmontör – lärlingstiden avgör om eleven blir VVS-isolerare eller isoleringsplåtslagare.