En utbildning – flera yrken

Så du blir ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden

Att VVS- och fastighetsprogrammet ger dig en yrkesutbildning vet de flesta men du kan även få mer än ett yrke när du går VF. Vi kallar det ett smörgåsbord av utbildningar och det gör dig ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden.

Olika delar av landet har olika behov av yrkeskunskap. I norra delen av Sverige efterfrågas till exempel VVS-montörer med extra svetskunskaper medan det i södra delarna av landet är viktigare med el-kompetens. För att möta företagens behov och elevernas intressen finns nu möjlighet att skräddarsy utbildningen genom att lägga till några kurser under gymnasietiden.

Det som krävs för att eleven ska få de olika kompetenserna är att skolan erbjuder kurserna och att eleven i vissa fall läser utökat program – det gäller främst de elever som vill läsa tre yrken, till exempel VVS-montör, industrirörmontör och sprinklermontör. De elever som läser grundutbildningen med en extra kompetens behöver inte läsa utökat program.

För att bli certifierad i alla de olika yrkena krävs lärlingstid och branschprov.

Alla kombinationer du kan läsa på VVS-och fastighetsprogrammet, inriktning VVS (pdf-fil). 

Grundteknisk isolering, GTI

Från och med 2020 kan eleverna även läsa GTI, grundteknisk isolering, som  motsvara första steget i utbildningen till isoleringsmontör. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser. Kurserna som ingår i GTI är:

  • Verktygs- och materialhantering , 100 poäng
  • Entreprenadteknik, 100 poäng
  • VVS-isolering, 100 poäng
  • Kondensisolering, 100 poäng