Yrkesintroduktionsanställning

Installatörsföretagen och Byggnads har tecknat centralt kollektivavtal om Yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning, för företag bundna av Teknikinstallationsavtalet för de personer som anställs inom ramen för Utbildningsavtalet. Detta innebär möjlighet till bidrag för de företag som anställer lärlingar och det kan vara bra både för yrkeslärare och elever att känna till att möjligheten finns.

Sammanfattning

  • Yrkesintroduktionsanställning är ett ersättningsbidrag som arbetsgivare kan ansöka om hos Arbetsförmedlingen för personer som skall lära sig yrket på jobbet.
  • Bidraget ersätter arbetsgivaravgiftsdelen av lönen och ger även ett handledarbidrag per dag.
  • Bidraget kan bara ansökas för person som ej redan är anställd och som är antingen 15-24 år, nyanländ +25 år eller långtidsarbetslös +25.
  • Den som bidraget ansöks för måste vara registrerad hos Arbetsförmedlingen och ansökan måste beviljas innan anställningen påbörjas.

För mer information se Yrkesintroduktionsanställning

Installatörsföretagen har tagit fram en steg för steg-guide hur ansökan går till.