Utbildningsplan för isoleringsplåtslagare

Ladda ner utbildningsplanen för isoleringsplåtslagare som pdf-fil här.

utbildningsplan isolplat

Allmän information

Montören under utbildning ska ges kännedom om de vanligaste materialen och de vanligaste verktygens och maskinernas användning och skötsel. Information ska ges om vikten av att använda föreskriven skyddsutrustning samt ur skyddssynpunkt riktiga verktyg, lyftanordningar, arbetsplattformar och liknande hjälpmedel. Informationerna ska lämnas av arbetsledare eller yrkesarbetare i samband med att montören under utbildning ska börja arbete med aktuella material, och verktyg.

I övrigt är det viktigt att montören så långt det är möjligt ges en bred och allsidig utbildning på alla i utbildningsplanen ingående delmoment.

Rör och kanaler (cirkulära och rektangulära)

Isoleringsmaterial

Måttagning, bearbetning och montering av mineralullsmattor, skålar med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen.

Cellgummi med limning.

Måttagning och bearbetning av isoleringsmaterial med eller utan nät samt montering med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen.

Ångbromsar

Måttagning och bearbetning av isoleringsmaterial med täckande ytskikt av aluminiumfolie samt montering med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen. Fogning av de olika materialen med tejpning.

Måttagning, bearbetning och tillverkning, montering av cellgummi samt fogning med limning.

Brandisolering

Måttagning, bearbetning och montering av brandisolering enligt ritning, beskrivning och gällande regelverk.

Ytbeklädnad

Bearbetning och tillverkning av olika plåtmaterial samt montering med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen.

Bearbetning av olika falstekniker.

Utbredning, bearbetning, tillverkning och montering av segment till böjar, dimensionsförändringar, och de detaljer som är vanligast förekommande för rörledningar och cisterner.

Måttagning för monteringsarbeten.

Måttagning, bearbetning och montering av plastplåt, mönsterpräglad tunn aluminiumplåt samt montering av de detaljer som är mest förekommande på rörledningar.

Cisterner och pannor

Isolering och ytbeklädnad av cisterner, pannor, tankar, behållare, värmeväxlare, expansionskärl och fläktar med olika material.

Bearbetning, tillverkning, måttagning och montering av de detaljer som är vanligast förekommande på cisterner, pannor, tankar, behållare, värmeväxlare, expansionskärl och fläktar.

Måttagning, klippning eller kapning samt fastsättning, tillverkning och montering av stödband, fästprofiler och distanshållare i platt och vinkeljärn, samt profiler.

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1/svenska som andraspråk 1: 100 poäng

Matematik 1: 100 poäng

Engelska 5: 100 poäng

Yrkes- och fackteori

Yrkes- och fackteori för de som inte läst gymnasieskolans isoleringsutbildning utan läser på branschskola. Utgångspunkten är gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram.

  • Isoleringsteori / material: 2 veckor (80 timmar)
  • Ytbeklädnad: 8 veckor (320 timmar)
  • Arbetsmiljö och säkerhet: 1 vecka (40 timmar)
  • Lagar, avtal och regler: 1 vecka (40 timmar)
  • Handlingar: 1 vecka (40 timmar)
  • Arbetsredskap: 1 vecka (40 timmar)

Totalt 14 veckor (560 timmar)

Kompletterande utbildningsdelar

– från isoleringsplåtslagare till VVS-isolerare krävs ingen komplettering. Branschprov ska avläggas.

Branschprov

Utbildningen avslutas med branschprov och provet består av ett praktiskt prov och ett teoretiskt prov. Eventuella omprov sker på den del som inte är godkänd. För att få avlägga branschprovet ska vissa kurser vara godkända, kontakta utbildningsansvariga eller VVS-Branschens Yrkesnämnd för mer information. Efter godkänt branschprov får montören ett branschcertifikat.