Utbildningsplan för industrirörmontör

Ladda ner utbildningsplanen för industrirörmontör som pdf-fil här.

utbildningsplan industriror

Allmän information

Montören under utbildning ska ges kännedom om de vanligaste materialen och de vanligaste verktygens, maskinernas och lyftanordningarnas användning och skötsel. Information ska ges om vikten av att använda föreskriven skyddsutrustning samt ur skyddssynpunkt riktiga verktyg, lyftanordningar, arbetsplattformar och liknande hjälpmedel. Informationerna ska lämnas av arbetsledare eller yrkesarbetare i samband med att montören under utbildning ska börja arbete med aktuella material, verktyg och lyftanordningar.

I övrigt är det viktigt att montören så långt det är möjligt ges en bred och allsidig utbildning på alla i utbildningsplanen ingående delmoment.

Tillverkning av upphängningsanordningar

Stålprofiler exempelvis vinkeljärn, U-balk, I-balk, rundjärn etc. Måttagning, ritsning, vinkelslip, kapning med maskinsåg, bågfil eller skärbrännare, värmning, bockning, svetsning, riktning efter svets, borrning, gängning, slipning, rostskyddsmålning.

Montage av upphängningsanordningar

Måttagning samt uppmärkning i golv, tak och väggar. Borrning för expanderbult och liknande. Montering av upphängningsanordningar och andra stålkonstruktioner.

Apparatmontering

Transport, lyft samt uppsättning, uppriktning och hopkoppling med rörledningarna av apparater och armatur exempelvis ventiler, flödesmätare, pumpar, värmeväxlare vätskebehållare etc.

Rörmontering

Montering av förekommande typer av processrörledningar inom aktuella industriobjekt med svets, gäng och flänsförband inklusive avskärning, gängning varm- och kallbockning, fogberedning, upphäftning, värmebehandling, riktning, insättning av färdiga rördelar samt tryck- och funktionsprovning.

Redovisning av utbildningstiden sker på två olika utbildningsmoment (rör dy Ø 32-200 mm och rör dy Ø 200 mm -). Själva svetsningsarbetet ska separeras och redovisas på rörsvetsningsmomentet.

Svetsning av rör

Vid sammanfogning av rör och rördelar med svetsning eller lödning redovisas själva svetsningsarbetet under detta moment.

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1/svenska som andraspråk 1: 100 poäng

Matematik 1: 100 poäng

Engelska 5: 100 poäng

Yrkes- och fackteori

Yrkes- och fackteori för de som inte läst gymnasieskolans VVS-utbildning utan läser på branschskola. Utgångspunkten är gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogrammet.

Veckor               Timmar

  • VVS-teknisk grundkurs inkl.ritningsläsning: 2 veckor (80 timmar)
  • Industrirörteknik: 5 veckor (200 timmar)
  • Svetsning, skärning, lödning: 4 veckor (180 timmar)
  • Energiteknik: 2 veckor (80 timmar)
  • Styr- och regler samt elteknik: 3 veckor (100 timmar)
  • Lagar, avtal och regler: 2 veckor (80 timmar)

Totalt 18 veckor (720 timmar)

Branschcertifikat

Utbildningen avslutas genom att företaget intygar montörens kunskaper efter genomgången utbildning och arbetat tid.