Utbildningsplaner

Utbildningsplanerna är framtagna för att underlätta för företag med företagslärlingar att veta dels vilka moment som ska utföras under utbildningen och dels ungefär hur mycket tid som ska läggas på varje moment. Utbildningsplanerna är det företagslärlingen ska göra under utbildningen för att nå slutmålet som redogörs i kunskapsmålen och slutligen bli branschcertifierad.