Utbildningsvägar

Vill du utbilda dig till VVS-, Industrirör- eller Isoleringsmontör finns det tre vägar att gå – oavsett vilken väg du väljer så är den totala utbildningstiden lika lång och avslutas med prov och kunskapsintygande. För att få göra branschprovet finns det krav på vilka kurser du måste ha godkänt betyg i , vilka de är kan du läsa här

Utbildningsväg Utbildningstid på företag Branschcertifikat
VVS-montör
VF-programmet på gymnasiet

Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

Företagslärling

2 år

2 år

5 år

Via branschprov

Via branschprov

Via branschprov

 

Industrirörmontör

VF-programmet på gymnasiet

Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

Företagslärling

2 år

2 år

5 år

Via kunskapsintygande

Via kunskapsintygande

Via kunskapsintygande

 

Sprinklermontör

VF-programmet på gymnasiet (inkl sprinklerkurser)

Företagslärling

1 år

 

2-3 år

Via branschprov

 

Via branschprov

 

Isoleringsmontör

VF-programmet på gymnasiet

Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

Företagslärling

1 år

1 år

4 år

Via branschprov

Via branschprov

Via branschprov

Inom VVS finns många möjligheter att läsa vidare till projektledare, arbetsledare, ingenjör, VVS-tekniker m.m. Du har också möjlighet att starta eget företag.