Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen (arbetsgivarorganisation) och Byggnads (fackförbund).

I kollektivavtalet har parterna kommit överens om vilka regler som ska gälla i just den här branschen. Det kan handla om arbetstider, löner eller annat som parterna kommit överens om. En del av kollektivavtalet är Utbildningsavtalet och där finns regler som styr hur utbildningen till bland annat branschcertifierad VVS-montör går till.

För att du som anställd under utbildning ska få tillgodoräkna dig arbetstid som utbildning och bli certifierad måste företaget där du har din anställning tillhöra Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Företaget kan vara anslutet till avtalet antingen genom att vara medlemmar hos Installatörsföretagen eller ha hängavtal VVS med Byggnads.

Om företaget där du är anställd inte tillhör Teknikinstallationsavtalet gäller inte reglerna dig och du kan inte få branschcertifikat på annat sätt än genom validering.

Kollektivavtalskollen kan du kolla om företaget tillhör Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Om du som företag vill ansluta dig till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kan du kontakta Installatörsföretagen eller Byggnads.