Strömbackaskolan

Elever på förstklassiga skolor skall genföra två kunskapsprov och en elevnöjdhetsundersökning under sin gymnasietid. Länkarna till proven/undersökningen för er skola ses nedan. Länkarna kan antingen mailas till eleven eller läggas in på skolans lärplattform  – dock skall frågorna besvaras under översyn av lärare under ett och samma tillfälle och eleverna får inte använda hjälpmedel.


APL-prov (HT-ÅK2)

Innan eleverna går ut på sin första APL-period skall de genomföra ett APL-prov.  Provet består av ca 55 frågor indelade i ett antal områden och berör både arbetsmiljö&säkerhet, verktyg&materielkunskap och grundläggande frågor kring installation och ritningsläsning. Provet skall utföras på skolan under överinseende av lärare. Provet nås via nedan länk och resultatet per elev skickas för rättning till läraren när alla elever har gjort provet. Läraren mailar skola@vvsyn.se när alla elever har genomfört provet.

APL-provet för er skola nås via denna länk: VVS: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=605212X132966394X73756

Industrirör: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=611801X134315327X57867

Länken är öppen fram till 31 december.


Kunskapsprov (HT-ÅK3)

I slutet av höst- eller i början av vårterminen skall ÅK3 eleverna utgång VVS besvara ett kunskapsprov. Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex . Vi önskar att våra förstklassiga utbildningar uppnår ett kompetensindex på minst 80%.

  • Maxtid för provet – som består av drygt 80 frågor indelade i fem områden – är en timme.
  • Provet skall utföras på skolan under överinseende av lärare.
  • Inga böcker eller andra hjälpmedel får användas.

Provet nås via nedan länk läraren mailar skola@vvsyn.se när alla elever har genomfört provet och får därefter det totala resultatet för klassen.

Elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB. Kontakta Yrkesnämnden när du tecknat ett utbildningsavtal.

Kunskapsprovet för er skola nås via denna länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=611764X146379048X42773

Länken är öppen från 1 november till 31 januari.


Elevenkät förstklassig skola (VT-ÅK3)

I början av vårterminen av ÅK3 besvaras elevenkäten, första steget för skolan att återansöka för att behålla utmärkelsen förstklassig skola kommande läsår.

Undersökningen tar endast ett par minuter att besvara och är anonym. Eleverna ombes besvara frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera. Resultatet ger er ett underlag och kvitto på hur er utbildning uppfattas och genererar ett nöjdhetsindex som vi önskar ligger på minst 90% för våra förstklassiga utbildningar.

Enkäten för er skola nås via denna länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=611801X134315317X61756

Länken är öppen från 1 december till 31 maj.