Skolsida GY

Elever på förstklassiga skolor ska genomföra två kunskapsprov och en elevnöjdhetsundersökning under sin gymnasietid. Länkarna till proven/undersökningen för finns nedan. Länkarna kan antingen mejlas till eleven eller läggas in på skolans lärplattform  – dock ska frågorna besvaras under översyn av lärare under ett och samma tillfälle och eleverna får inte använda några hjälpmedel.


APL-prov (höstterminen åk 2)

Innan eleverna går ut på sin första APL-period ska de göra ett APL-prov.  Provet består av ca 55 frågor indelade i ett antal områden och berör både arbetsmiljö & säkerhet, verktyg  & materielkunskap och grundläggande frågor kring installation och ritningsläsning. Provet ska utföras på skolan under överinseende av lärare. Provet nås via länken nedan och resultatet per elev skickas för rättning till läraren när alla elever har gjort provet. Läraren mejlar skola@vvsyn.se när alla elever har genomfört provet.

APL-provet för er skola nås via denna länk:

 

Länken är öppen fram till 31 december.


Kunskapsprov (Höstterminen åk 3)

I slutet av höstterminen/början av vårterminen jul ska eleverna i åk 3, utgång VVS, besvara ett kunskapsprov. Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex . Vi önskar att våra förstklassiga utbildningar uppnår ett kompetensindex på minst 80%.

Maxtid för provet, som består av drygt 80 frågor indelade i fem områden, är en timme. Provet ska utföras på skolan under överinseende av lärare.

Provet nås via länken nedan och resultatet per elev skickas för rättning till läraren när alla elever har gjort provet. Läraren mejlar skola@vvsyn.se när alla elever har genomfört provet.

Elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB. Eleven måste kontakta Yrkesnämnden när hen tecknat ett utbildningsavtal.

Kunskapsprovet för er skola nås via denna länk:

 

Länken är öppen från 1 november till 31 januari.


Elevenkät förstklassig skola (Vårterminen åk 3)

I början av vårterminen av årskurs 3 besvaras elevenkäten som är första steget för skolan att återansöka för att behålla utmärkelsen förstklassig skola kommande läsår.

Undersökningen tar endast ett par minuter att besvara och är anonym. Eleverna ombes besvara frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera. Resultatet ger er ett underlag och kvitto på hur er utbildning uppfattas och genererar ett nöjdhetsindex som vi önskar ligger på minst 90% för våra förstklassiga utbildningar.

Enkäten för er skola nås via denna länk:

 

Länken är öppen från 1 januari till 31 maj.