Movant Stockholm

Elevenkät förstklassig skola 2018

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola 2018 ska eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

 

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.

När vi har eleverna har besvarat enkäten skickar vi ut en inbjudan till återansökan för att behålla utmärkelsen som förstklassig skola under 2018. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 31 mars, 2018 .

Kunskapsprov

Förstklassiga vuxenutbildningar skall låta eleverna göra ett kunskapsprov i slutet av elevens utbildning. Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex och ett resultat per frågeområde vilka är: allmänna, ritteknik, sanitet och värme.

Maxtid för provet – som består av drygt 80 frågor indelade i ovan områden – är en timme. Provet skall utföras på skolan under överinseende av lärare.

Provet nås via nedan länk och resultatet för de elever som har besvarat frågorna under året återkopplas efter slutet av varje kalenderår. Vill skolan ha återkoppling på resultatet innan dess så är det bara att höra av sig

Alla elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB. Kontakta Yrkesnämnden när du tecknat ett utbildningsavtal.