Karlstad Teknikcentrum

Vi vill be er att lägga in en rutin så att alla elever i slutet av sin utbildning besvarar elevenkät och kunskapsfrågor som når via nedan länkar. På så vis finns det ett löpande resultat att ta med i bedömningen när ni återansöker nästa gång

Elevenkät förstklassig skola 

Undersökningen tar endast ett par minuter att besvara och är anonym. Eleverna ombes  eleverna besvara  frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera. Resultatet ger er ett underlag och kvitto på hur er utbildning uppfattas och genererar ett nöjdhetsindex som vi önskar ligger på minst 90% för våra förstklassiga utbildningar.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=508735X109465913X44858