Jämtlands VUX

Vi vill be er att lägga in en rutin så att alla elever i slutet av sin utbildning besvarar elevenkät och kunskapsfrågor som når via nedan länkar. På så vis finns det ett löpande resultat att ta med i bedömningen när ni återansöker nästa gång

Elevenkät förstklassig skola 

Undersökningen tar endast ett par minuter att besvara och är anonym. Eleverna ombes besvara  frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera. Resultatet ger er ett underlag och kvitto på hur er utbildning uppfattas och genererar ett nöjdhetsindex som vi önskar ligger på minst 90% för våra förstklassiga utbildningar.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=508735X109465723X98270

 

Kunskapsprov

Förstklassiga vuxenutbildningar skall låta eleverna göra ett kunskapsprov i slutet av elevens utbildning. Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex och ett resultat per frågeområde vilka är: allmänna, ritteknik, sanitet och värme. Vi önskar att våra förstklassiga utbildningar uppnår ett kompetensindex på minst 80%.

Maxtid för provet – som består av drygt 80 frågor indelade i ovan områden – är en timme. Provet skall utföras på skolan under överinseende av lärare.

Provet nås via nedan länk och resultatet för de elever som har besvarat frågorna under året återkopplas efter slutet av varje kalenderår. Vill skolan ha återkoppling på resultatet innan dess så är det bara att höra av sig

Alla elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB. Kontakta Yrkesnämnden när du tecknat ett utbildningsavtal.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352769X79462651X91252