Helsingborgs praktiska gymnasium

Skolmästerskapet i VVS 2016

Här är länken till skolmästerskapet 2016.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=239987X46975392X46088

Det är 88 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 16/17

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 16/17 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=243227X46705998X96982

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.