Framtidsgymnasiet Stockholm

Skolmästerskapet i VVS 2017

Här fanns länken till skolmästerskapet.

Skolmästerskapet består av 88 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 17/18

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 17/18 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=351982X74764945X34423

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.