Kontakta oss

Utbildningsansvariga

Har du frågor om utbildningsavtal, utbildningsfrågor m.m. kan du kontakta utbildningsansvariga i din region. De har kontakt med företag, anställda under utbildning och skolor i sin region. Kontaktuppgifter till utbildningsansvariga i din region hittar du här

Förfrågan som branschcertifikatnummer

Branschcertifikat är en personuppgift och med anledning av GDPR kan yrkesnämnden inte lämna ut uppgifter om enskilda montörers certifikat till företag eller andra personer. Det är bara den som äger uppgiften (den som är certifierad) som kan begära ut uppgifter och beställa ett nytt branschcertifikat.

Behöver företaget certifikatnumret i samband med till exempel en upphandling ska företaget be montören/montörerna visa upp sitt branschcertifikat. Om montören inte har kvar sitt branschcertifikat måste hen personligen beställa ett nytt certifikat av yrkesnämnden.

Montören beställer en kopia på sitt branschcertifikat genom att scanna/fota av sin ID-handling och mejla bilden till kontakt@vvsyn.se. Leverans av branschcertifikatet tar 2–3 veckor och skickas till montörens folkbokföringsadress. Om det är bråttom kan yrkesnämnden mejla en bild av uppgifterna i certifikatregistret till montören som kan ge uppgifterna vidare till företaget.

Så fort beställningen av branschcertifikatet är handlagt raderar yrkesnämnden mejlet med ID-kortet och övriga personuppgifter från sin mejlserver.

Personal på kansliet

För frågor om KUB, rekrytering, utbildning, branschprov, validering, VVS-college med mera ring 08-564 854 30.

Henrietta Ludwig

Verksamhetschef

08-564 854 34

henrietta.ludwig@vvsyn.se

Henrik Johnsson

Utvecklingsledare VVS-college, gymnasiearbete, kunskapsprov för skolor

08-564 854 36

henrik.johnsson@vvsyn.se

Lena Hedman

Informations- och utbildningskonsulent; sociala medier, annonsering, intervjuer

08-564 854 33

lena.hedman@vvsyn.se

Mia Jonsson

Systemspecialist KUB, utbildningskonsulent

08-564 854 31

mia.jonsson@vvsyn.se

Mattias Wirdéus

Sakkunnig rådgivare yrkesutbildning; branschprov och validering

08-564 854 32

mattias.wirdeus@vvsyn.se

VVS-branschens yrkesnämnd
Box 17090
104 62 Stockholm

Besöksadress/leveransadress:
Tantogatan 73, 118 42 Stockholm

Telefon: 08-564 854 30

Följ oss på Facebook , Instagram  och Twitter.