Försöksverksamhet Yrkesprov – Skolverket

VVS-Branschens Yrkesnämnd – VVSYN – kommer att vara en del av Skolverkets försöksverksamhet för att utveckla yrkesprov inom VVS under en femårsperiod med start hösten 2018. Detta ligger i linje med det praktiska prov som VVSYN inom ramen för gymnasiearbetet har tagit fram för förstklassiga skolor och som håller på att implementeras från och med innevarande läsår.

Läs mer om gymnasiearbetet här

Läs mer om Skolverkets försöksverksamhet här