Ambassadörsprogrammet

 

Nu sparkar vi igång Ambassadörsprogrammet!

Att öka kunskap om och intresse för Vf-programmet/VVS för är ett prioriterat område för VVS-branschen och även viktigt för skolor som erbjuder programmet. Branschen arbetar med målgruppsanpassad kommunikation både i sociala medier och i påverkan och lobbyarbete. Målet är att öka antalet unga som söker sig till programmet som ett förstahandsval.

Tillsammans med Installatörsföretagen startar VVSYN fr.o m 2018 ett ambassadörsprogram för VVS- och el-programmet på godkända skolor. Syftet är att engagerade och motiverade elever som redan har valt utbildningen skall kunna berätta och visa högstadieelever vad programmet och yrket innebär. Syftet är också att med hjälp av ambassadörerna öka intresset hos unga på sociala medier.

Målet är att de utsedda ambassadörerna behåller sin ambassadörsroll och sin aktiva informationsspridning även efter att de slutar skolan och börjar sin färdigutbildning på företag som lärling.

Läs mer om programmet här

Den 11 september samlas 12 stycken förväntansfulla VVS-elever från 8 förstklassiga skolor runt om landet tillsammans med 6 st elever från El-programmet för att introduceras till uppdraget som ambassadör för sitt yrkesprogram och sin bransch.  Följ gärna våra ambassadörer via #vvsambassadör