Nya glasögon – kompetensutveckling

”Sverige har som mål att halvera energianvändningen i bebyggelse till år 2050. Redan 2020 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. För att lyckas med det behövs mer kunskap.” säger Energimyndigheten. Därför har projektet Nya glasögon som är en utbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering för yrkeslärare startats.

Nya glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan Energimyndigheten och branscherna inom byggsektorn – VVS-Branschens Yrkesnämnd, EIO, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd och Glasbranschföreningen. Skolverket står bakom projektet.

Utbildningen är på tre dagar uppdelade på två utbildningsblock. Första blocket, som är en dag, behandlar utmaningen ur ett vidare perspektiv och är gemensam för samtliga yrkesgrupper. Det andra blocket består av två dagar och inriktar sig på specifika yrkesgrupper. Genom att gå utbildningen får yrkeslärarna kompetensutveckling, förslag på metodik och tips på läromedel för att genomföra och utveckla undervisningen inom områdena hållbart byggande och energieffektivisering. Utbildningen startar på hösten 2016 och 500 av de totalt 1500 berörda yrkeslärarna kommer att erbjudas att gå utbildningen.

Utbildningen är avgiftsfri, men skolan får bekosta resa, logi och arbetstid. Skolan kan söka bidrag för dessa kostnader hos Skolverket. Utbildningen kommer att erbjudas på ett antal platser fördelade på fyra regioner över hela landet.

Läs mer om projektet Nya glasögonen och anmäl dig här.