Läromedel

Läromedel ger ett grundläggande stöd för utbildning och kan ibland behöva kompletteras med annat utbildningsmateriel, t.ex information framtaget av grossister och fabrikanter eller lärarens eget sammansatta materiel.

Läromedel inom VVS

VVS och Fastighet 360 är ett undervisningskoncept som Liber i samarbete med oss utvecklat för VVS- och fastighetsprogrammet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ämnen som styr- och reglersystem, systemteknik, värmeproduktion, ritteknik, regler och krav, verktyg, verkstadsarbete, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt. Det finns 6 stycken böcker: Systemkunskap, Sanitet, Entreprenadkunskap, Värme och Kyla 1 & 2 samt VVS Mät- och reglerkunskap.

Inlämningsuppgifter och självrättande kunskapsfrågor finns endast online för samtliga böcker. För mer information besök Liber

Praktisk ellära för VVS- & fastighetsutbildningen

Förr var man antingen rörmokare eller elektriker. Idag närmar sig de två yrkesgrupperna varandra alltmer, och på arbetsplatserna arbetar el- och VVS-installatörer sida vid sida. Denna gränsöverskridning ger många positiva effekter. Genom att lära oss mer om varandras yrken ökar förståelsen och respekten för varandras kunskaper, som i sin tur leder till ett smidigare samarbete.

I läroboken Praktisk Ellära för VVS- & fastighetsutbildningen får du grundläggande kunskaper om elektriciteten i ditt arbete och i din vardag. Du lär dig grunderna om lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem med belastningar av olika slag. Boken behandlar också elanläggningars uppbyggnad, ledningsburna störningar och säkerhetsfrågor.

I Praktisk Ellära för VVS- & fastighetsutbildningen mixas teori med praktiska övningar där eleven får möjlighet att utföra mätning och beräkning av elektriska storheter.

Du beställer boken genom INSU.

Elevmaterial 205 kr

Lärarhandledning 995 kr

Moms och frakt tillkommer


Lundagrossisten har tagit fram utbildningskompendium för VVS som finns att ladda ned från deras hemsida.

Utbildningskompendium steg 1

Utbildningskompendium steg 2


Bokgym har tagit fram kurslitteratur för 9 kurser för VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Kurslitteraturen vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.

Böckerna detaljbehandlar alla centrala delarna i respektive kurs. I böckerna finns rikligt med kunskapskontroller och övningsuppgifter, och böckerna kan också användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom VVS-området.

Böcker finns framtagna för kurserna Entreprenadteknik, Sanitetsteknik 1&2, Värmeteknik 1 & 2, Värmelära, Systemuppbyggnad, Injusteringsteknik och Verktygs- och materialhantering. Böckerna finns även som onlineböcker. För mer information besök Bokgym


Läromedel inom industrirör

VVSYN har givit ut boken Montageteknik som är ett läromedel inom industrirör. Boken kan du ladda ner som pdf-fil här. Filstorleken är 3,4 MB

Läromedel inom isolering och isometrisk ritteknik

Läromedel inom isolering säljs av Isoleringsfirmornas förening. För att beställa läromedel skickar du ett mejl till johan@isolering.org. 

Läromedel inom kyla

Läromedel inom kyla säljs av Svenska Kyltekniska Föreningen, www.kyltekniska.se

Inlästa läromedel

På ILT inläsningstjänsts hemsida finns läromedel inom VVS inlästa.  www.inlasningstjanst.se

Annat undervisningsmaterial

Teknikhandboken kan beställas av Installatörsföretagen 

Filmer

Virtuell produktionsplanering – BIM för installatörer. Film skapad av SBUF.

Solenergi

Det finns flera böcker om solenergi och solvärme. Några av dem hittar du på www.drivkraft.nu.

Svets

Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser (pdf)

Undvik olyckor – Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör (pdf)

Svetsa rätt – sajt från Svenska Miljöinstitutet

Arbetsmiljö vid svetsning seminarium svetsrök 2015-04-29