Läromedel

Läromedel ger ett grundläggande stöd för utbildning och kan ibland behöva kompletteras med annat utbildningsmateriel, t.ex information framtaget av grossister och fabrikanter eller lärarens eget sammansatta material.

Läromedel inom VVS

Libers läromedel för VF-programmet

Samlingssida för beställning av läromedel finns på INFörlag

Praktisk ellära för VVS- & fastighetsutbildningen

Du beställer boken genom INSU.

Lundagrossisten har tagit fram utbildningskompendium för VVS som finns att ladda ned från deras hemsida.

Utbildningskompendium steg 1

Utbildningskompendium steg 2

Bokgym Böcker finns framtagna för kurserna Entreprenadteknik, Sanitetsteknik 1&2, Värmeteknik 1 & 2, Värmelära, Systemuppbyggnad, Injusteringsteknik och Verktygs- och materialhantering. För mer information besök Bokgym. 


Läromedel inom industrirör

VVSYN har givit ut boken Montageteknik som är ett läromedel inom industrirör. Boken kan du ladda ner som pdf-fil här. Filstorleken är 3,4 MB


Läromedel inom isolering och isometrisk ritteknik

Läromedel inom isolering säljs av Isoleringsfirmornas förening. För att beställa läromedel skickar du ett mejl till johan@isolering.org. 


Läromedel inom sprinkler

Kompendiet är framtaget av Sprinklergruppen och har reviderats av VVS-Branschens Yrkesnämnd 2019. Kompendium för utbildning till sprinklermontör kan du ladda ner här.


Inlästa läromedel

På ILT inläsningstjänsts hemsida finns läromedel inom VVS inlästa.  www.inlasningstjanst.se


Annat undervisningsmaterial

Teknikhandboken kan beställas av Installatörsföretagen 

Filmer

Virtuell produktionsplanering – BIM för installatörer. Film skapad av SBUF.

Solenergi

Det finns flera böcker om solenergi och solvärme. Några av dem hittar du på www.drivkraft.nu.

Svets

Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser (pdf)

Undvik olyckor – Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör (pdf)

Svetsa rätt – sajt från Svenska Miljöinstitutet

Arbetsmiljö vid svetsning seminarium svetsrök 2015-04-29