VVS-college

VVS-college ger eleverna en bra utbildning som förbereder dem inför lärlingstiden och i slutänden ökar möjligheten för dem att klara branschprovet och därmed bli certifierade. VVS-college är branschens kvalitetskontroll av skolorna. Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att bli godkända som college medan vuxenutbildningar måste ansöka om att bli godkända.

Läs mer om hur ansökan går till här

Förstklassig skola blir VVS College 20/21

Det som idag heter Förstklassig skola som är branschens kvalitétskontroll av utbildning inom VVS- och fastighetsprogrammet byter namn till VVS College under 2020. Detta för att bli tydligare i kommunikationen med skolor, elever, föräldrar, huvudmän och arbetsgivare.

Collegekonceptet är idag ett känt och vedertaget namn inom svensk gymnasial yrkesutbildning där parterna tillsammans samverkar för att kvalitetssäkra utbildning i nära samverkan med branschen.

En del i utvecklingen är att gymnasiearbete som VVSYN tagit fram blir obligatoriskt för godkända skolor att genomföra. Gymnasiearbetet ska utföras enligt VVSYN:s dokument och arbetet ska bedömas av en arbetsgivare eller annan person med kompetens inom området. På så sätt kan arbetsgivare vara delaktiga och ha möjlighet att påverka utbildningsnivån i skolorna. Under de två första åren som gymnasiearbetet har funnit har det varit ett stort intresse från företag att göra bedömningar. De elever som gör gymnasiearbetet vet vilken utbildningsnivå företagen förväntar sig att de kan när de är klara med skolan. Elever som klarar uppgiften får diplom att lägga till betyget.

Skärpta krav

VVS-college har stramat åt regelverket och kommer inte godkänna utbildningar som har lärlingsprogram från första året.
Gymnasial lärlingsutbildning från första året är inte lämpligt för den komplexa yrkesrollen som VVS-montör.

För att elever ska få en bra grund att stå på inför det arbetsplatsförlagda lärande, APL, så bedömer vi att det krävs skolförlagd utbildning första året där elever får träna på verktyg och vanligt förekommande moment i yrket i skyddad miljö tillsammans med undervisande lärare.

Så sker namnbytet till

Namnbytet för gymnasieskolor sker inför nästa läsår, 20/21. Under nuvarande läsår marknadsför vi er som Förstklassig skola och pushar för att eleverna ska välja Förstklassiga skolor i första hand när det söker till VF-programmet.

De loggor för Förstklassiga skolor som ni fick när ni blev godkända i höstas ska ni använda i marknadsföringen mot elever.

Under våren kommer vi prata mer och mer om VVS College och informera företag och andra intressenter om namnbytet och konceptet. Berätta gärna om namnbytet på programråd! Inför starten på nästa läsår försvinner Förstklassig skola helt och ersätts av VVS College. Vi kommer uppmärksamma namnbytet med olika event. Loggor för VVS College skickas ut när ni blivit godkända nästa läsår.

Vuxen- och arbetsmarknadsutbildningarna som är godkända årsvis istället för läsårvis kommer vi godkänna som VVS College med start vid årsskiftet 2020.

Så började det

Vi vill att alla ska bli bäst

VVS-branschen var först bland hantverkaryrkena att kvalitetssäkra utbildningarna och idag strävar skolor med VF-programmet att få kalla sig Förstklassiga. I samtal med en av initiativtagarna, Installatörsföretagens Ylwa Glismann, reder vi ut vad det innebära att vara Förstklassig. 

Läs hela intervjun med Ylwa