Förstklassig skola

En förstklassig skola ger eleverna en bra utbildning som förbereder dem inför lärlingstiden och i slutänden ökar möjligheten för dem att klara branschprovet och därmed bli certifierade. Förstklassig skola är branschens kvalitetskontroll av skolorna. Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att blir Förstklassiga medan vuxenutbildningar måste ansök om att bli godkända. Ansökningsperioderna och handlingarna är olika beroende på om det är en gymnasieskola eller en vuxenutbildning som ansöker om att bli Förstklassig. Gemensamt är att ansökan om att få vara en Förstklassig skola ska göras varje år.

Tidsplan för gymnasieskolor

Gymnasieskolor blir godkända per läsår. Tidsplanen för ansökningsproceduren ser ut så här:

December
Inbjudan och länk till elevenkäten skickas till skolorna.

December – februari
Skolorna låter eleverna i åk 3 besvara enkäten. Förslagsvis i samband med skolmästerskapet.

Februari – april
Efter genomförd elevenkät får läraren som har hanterat elevenkäten ett mail med länk till ansökan/återansökan som ska genomföras under perioden mars t.o.m. april.

Mars – maj
Yrkesnämnden går igenom ansökan och skickar den till utbildningsansvariga för utlåtande. Vid behov görs besök på skolan.

April – juni
Preliminärt godkännande skickas till skolor där vi inte ser att någon åtgärd måste ske.

Augusti – september
Yrkesnämnden kontaktar alla skolor som är preliminärt godkända för att stämma av att de uppgifter som lämnades i samband med ansökan (t.ex. lärare och lokaler) fortfarande är aktuella. Om ja så blir skolan godkänd som förstklassig det läsåret.

Undantag
Ibland behövs besök göras på skolan av olika anledningar och då kan det bli avvikelser från ovanstående plan. Det är också möjligt att ansöka om att vara förstklassig skola i början av höstterminen men då kan det dröja med besked och möjligheten att använda utmärkelsen i rekryteringsarbete kan äventyras. Komplett ansökan med bilagor och elevenkät ska finnas hos Yrkesnämnden senast 31 oktober för att skolan ska kunna bli godkänd innevarande läsår.

 

Tidsplan för vuxenutbildningar

Vuxenutbildningarna blir godkända per kalenderår. Återansökningstiden för skolorna är 1 november till 31 mars. Då skolorna har löpande intag kan skolorna göra kunskapstestet (motsvarande skolmästerskapet) och elevenkäten löpande under året i slutet av elevernas utbildningstid. Det är viktigt att det finns enkäter och kunskapstest genomförda när återansökan ska behandlas.

Kontakta oss på 08-564 854 30 eller skola@vvsyn.se så ordar vi så att enkät och kunskapstest finns tillgängliga för er!