Förstklassig skola

En förstklassig skola ger eleverna en bra utbildning som förbereder dem inför lärlingstiden och i slutänden ökar möjligheten för dem att klara branschprovet och därmed bli certifierade. Förstklassig skola är branschens kvalitetskontroll av skolorna. Det är frivilligt för gymnasieskolor att ansöka om att blir Förstklassiga medan vuxenutbildningar måste ansök om att bli godkända. Ansökningsperioderna och handlingarna är olika beroende på om det är en gymnasieskola eller en vuxenutbildning som ansöker om att bli Förstklassig. Gemensamt är att ansökan om att få vara en Förstklassig skola ska göras varje år.

För att komma i kontakt med Henrik och Torbjörn som ansvarar för konceptet kan ni ringa 08-564 854 35.

Läs mer om hur ansökan går till här