Kvinnor till VVS

Bara 1 procent* av branschens VVS-montörer är kvinnor och det vill vi ändra på!

Vi vill öka intresset för kvinnor att söka sig till VVS-branschen för att branschen behöver folk och vi vet att blandade arbetsplatser är positivt för alla. Därför startar vi nu två projekt – ett lärlingsprogram för kvinnor som vill utbilda sig till VVS-montör som företagslärling och ett nätverk för kvinnor inom VVS-branschen.

Kvinnor till VVS-branschen – lärlingsprogram med start höst-19 – läs mer på ”Växla karriär”

Lärlingsprogrammet vänder sig till kvinnor som vill yrkesväxla och som är intresserade av VVS-montörsyrket. De som kommer med i programmet är garanterade en lärlingsplats på ett företag inklusive en teoriutbildning under lärlingstiden . Efter genomförd lärlingstid och godkända teorikurser genomförs ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör.

Antalet platser är begränsade och intresserade kandidater kommer genomgå en första intervju med VVSYN innan de presenteras för företaget. Överenskommelse om anställning sker direkt mellan företaget och kandidaten.

VVSYN står för kostnaden för den teoretiska utbildningen som genomförs på INSU (f.d IUC) i Katrineholm. Utbildningen omfattar totalt 18 veckor – två veckor per tillfälle – under en period på 2,5 år.  I övrigt är det kollektivavtalets reglering kring företagslärling som gäller.

Vår förhoppning är att kunna fylla en klass med kvinnliga lärlingar till hösten och att detta skall öka intresse och kunskap om branschen hos fler kvinnor framöver.

Annonsering  kommer ske här på vår hemsida, i sociala medier och vid behov i lokaltidning, så håll utkik! Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse på en gång är du välkommen att mejla kontakt@vvsyn.se  eller ringa 08-564 854 30.

Här finns information om hur utbildning som företagslärling går till

Intervju med Linda som valde att skola om sig till VVS-montör.

 

Kvinnor i VVS-branschen – nätverk och mentorskap

Vi hoppas locka kvinnor som idag jobbar i olika rollen inom VVS-branschen att bilda ett nätverk. Nätverket ska ge kvinnor som arbetar i VVS-branschen möjlighet att dela erfarenheter, stötta och lära av varandra och visa på goda exempel och i slutänden få fler kvinnor att vilja börja i branschen. Vår förhoppning är att nätverket kommer locka kvinnor på alla positioner i branschen – från VD till lärling och att denna spridning kommer visa på möjligheterna till utveckling inom branschen.

Som medlem i nätverket kan man ansöka om att bli mentor för en kvinnlig VVS-elev. Som mentor delar man med sig av egna erfarenheter från branschen man arbetar i och syftet är att utveckla och stötta kvinnliga skolelever till att slutföra sin utbildning och sedan börja arbeta i branschen.

Kvinnor i VVS-branschen – Facebookgrupp

 

* enligt SCB