Utbildningsavtal

Som anställd under utbildning anställs du enligt reglerna i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.  Arbetsgivaren och du ska registrera ditt utbildningsavtal i VVS-Branschens Yrkesnämnds datasystem KUB. Företaget ska så snart som möjligt och senast en månad efter anställningens början registrera utbildningsavtalet i KUB. Företaget ska intyga att du har godkänt i de kurser som är krav för att genomföra branschprovet. Saknas det något betyg måste det kompletteras innan anmälan till branschprov kan göras.

Utbildningstid

Utbildningstiden för olika yrkesgrupper är reglerad i utbildningsavtalet för VVS-branschen.

  • För VVS- och industrirörmontörer är utbildningstiden 9-11 perioder (ca 4,5 – 5,5 år), normalfall är 10 perioder.
  • För isoleringsmontörer är utbildningstiden 7-9 perioder (ca 3,5 – 4,5 år), normalfall är 8 perioder.

Varje utbildningsperiod omfattar 850 timmar.

Du som genomgått grundläggande yrkesutbildning i gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet inriktning VVS placeras i utbildningsperiod 7 för utbildning till VVS-montör och industrirörmontör och period 9 för utbildning till isoleringsplåtslagare och VVS-isolerare. Under din utbildningstid i företaget ökar din lön successivt om du sköter din utbildningsrapportering.

Rapportering av utbildning via KUB

Du måste regelbundet logga in på KUB för att besvara teoretiska frågor och fylla i vilka praktiska moment du har arbetat med. Företaget ska bekräfta att de arbetsmoment som du sagt att du arbetar med stämmer och företaget kan även se hur det går för dig på de teoretiska frågorna. Du kan även skriva in dina arbetade timmar i KUB – det är inget krav och inget som fungerar som lönerapportering men det kan vara ett bra sätt att hålla koll på när det är dags att bli uppflyttad till nästa period.

Rapporteringen är en uppföljning av din praktiska utbildning. Rätt tillämpat medverkar rapporteringssystemet till att du får en bred och allsidig utbildning enligt målbeskrivning för ditt yrke.

Rapportering och utbildningskontroll

Du ska under alla utbildningsperioder fylla i de praktiska arbetsmoment du har arbetat med. Företaget loggar därefter in och bekräftar att det stämmer.

Du ska även svara på teoretiska frågor, från och med period 7 har du tillgång till de ”Allmänna frågorna” som är frågor som du ska kunna efter att du gått en teoretisk utbildning i gymnasieskolan. I period 8 har du tillgång till alla frågor som finns i systemet, det kan t.ex. vara frågor om värmesystem, plåtbeklädnad eller liknande beroende på vilket yrke du utbildar dig till.

Det är företaget som flyttar upp dig till nästa period, det kan ske först när du har svarat rätt på det antal frågor som krävs för den period du är i, du har arbetat med fem olika arbetsmoment och det har gått minst sex månader sedan den nuvarande perioden startade.

När det är dags för dig att avlägga branschprovet i slutet av din utbildning ska företaget intyga att du har de kunskaper som krävs för att göra provet och sedan anmäler företaget dig till provet. Huvudregel är att branschprovet ska avläggas efter period 10 men provet kan göras efter att period 9 är slut om den anställda under utbildning har de kunskaper som krävs. Som längst varar utbildningstiden till och med period 11.

Kallelse till branschprovet skickas ut via e-post och via KUB.

Anmärkningar angående löneuppflyttning mm:

  • Vid övergång till ny utbildningsperiod tillämpas ny lön, nytt fördelningstal och övriga löneelement från och med den avlöningsperiod som börjar närmast efter det att angiven utbildningsperiod fullbordats och registrerats i KUB.