Utbildningsavtal

Som anställd under utbildning anställs du enligt reglerna i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl som är kollektivavtalet mellan Installatörsföretagen och Byggnads. (länk https://vvsyn.se/teknikinstallationsavtalet-vvs-kyl) Arbetsgivaren ska registrera ditt utbildningsavtal i VVS-branschens yrkesnämnds webbaserade system KUB och du ska bekräfta att du vill ingå ett avtal om utbildning med företaget genom att logga in i KUB och godkänna avtalet. Inloggningsuppgifterna skickas till dig via mejl.

Arbetsgivaren ska så snart som möjligt och senast en månad efter anställningens början registrera utbildningsavtalet i KUB. Arbetsgivaren ska även intyga att du har godkänt i de kurser som är krav för att genomföra branschprovet. Det är du som lärling som är ansvarig för att lämna in betygen till arbetsgivaren.

Saknar du godkänt betyg i någon kurs som krävs för att kunna bli branschcertifierad är det ditt ansvar att läsa inte den kursen under färdigutbildningstiden. Har du inte godkänt i kurserna kan du inte göra branschprovet och få certifikat.

Förutom ett utbildningsavtal ska du även ha ett anställningsavtal (länk).

Utbildningstid

Utbildningstiden för olika yrkesgrupper är reglerad i utbildningsavtalet i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Utbildningstiden varierar för de olika yrkesgrupperna och omfattar både grundutbildning och färdigutbildning.

För VVS- och industrirörmontörer är utbildningstiden 9-11 perioder (ca 4,5 – 5,5 år), normalfall är 10 perioder.

För isoleringsmontörer och sprinklermontörer är utbildningstiden 7-9 perioder (ca 3,5 – 4,5 år), normalfall är 8 perioder.

Varje utbildningsperiod omfattar 850 arbetade timmar.

Du som genomgått grundläggande yrkesutbildning i gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet inriktning VVS placeras i färdigutbildningen i period 7 för utbildning till VVS-montör och industrirörmontör och period 9 för utbildning till isoleringsplåtslagare, VVS-isolerare och sprinklermontör. Detsamma gäller för dig som gått en vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning som är godkänd av VVS-branschens yrkesnämnd, ett så kallat VVS-college.

Har du gått en vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning som inte är godkänd som VVS-college kommer din lärlingstid bli längre och du kommer eventuellt behöva läsa in några kurser. Du placeras i period 5 men har möjlighet att genom ett kunskapstest placeras i period 6 istället. Kontakta yrkesnämnden för mer information.

Under din utbildningstid i företaget ökar din lön successivt om du sköter din utbildningsrapportering och arbetsgivaren följer den lönestege som är kopplad till utbildningsstegen.

Rapportering av utbildning via KUB

Du måste regelbundet logga in på KUB för att besvara teoretiska frågor och fylla i vilka praktiska moment du har arbetat med. Arbetsgivaren ska bekräfta att de arbetsmoment som du sagt att du arbetar med stämmer och arbetsgivaren kan även se hur det går för dig på de teoretiska frågorna. Du kan även skriva in dina arbetade timmar i KUB – det är inget krav och inget som fungerar som lönerapportering men det kan vara ett bra sätt att hålla koll på när det är dags att bli uppflyttad till nästa period.

Rapporteringen i KUB är en uppföljning av din färdigutbildningstid som lärling på företaget. Systemet är framtaget för att se till att du får en bred och allsidig utbildning enligt målbeskrivning för ditt yrke så du lär dig det en branschcertifierad montör förväntas kunna.

Rapportering och utbildningskontroll

Du ska under alla utbildningsperioder fylla i de praktiska arbetsmoment du har arbetat med.

Du ska även svara på teoretiska frågor, från och med period 7 har du tillgång till de ”Allmänna frågorna” som är frågor som du ska kunna efter att du gått en utbildning på gymnasieskolan eller en vuxenutbildning. I period 8 har du tillgång till alla frågor som finns i systemet, det kan t.ex. vara frågor om värmesystem, plåtbeklädnad eller liknande beroende på vilket yrke du utbildar dig till.

Det är arbetsgivaren som flyttar upp dig till nästa period, det kan ske tidigast när du arbetat 850 timmar och uppfyller de krav som ställs för att få flyttas upp en period, till exempel att du besvarat alla allmänna frågor.

När det är dags för dig att avlägga branschprovet i slutet av din utbildning ska arbetsgivaren intyga att du har de kunskaper som krävs för att göra provet och sedan anmäler arbetsgivaren dig till provet. Huvudregel är att branschprovet ska avläggas i slutet av period 10 men provet kan göras efter att period 9 är slut om den anställda under utbildning har de kunskaper som krävs. Det är arbetsgivaren som avgör om din kunskapsnivå är tillräcklig för att klara branschprovet. Som längst varar utbildningstiden till och med period 11. Har du inte gjort branschprovet innan dess kommer ditt utbildningsavtal att avslutas. Ditt anställningsavtal fortsätter att gälla även när avtal om utbildning upphör men du omfattas inte längre av reglerna för utbildning i Teknikinstallationsavtalet.