Tjänstledighet

Det finns tre typer av tjänstledighet :

1. Tjänstledighet för studier enligt studieledighetslagen  – gäller om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Vad du vill studera väljer du själv. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men utbildningen ska ha viss planmässighet (alltså inga självstudier). Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är. Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Se därför till att du har god framförhållning med din ansökan. Då ökar dina möjligheter att få den beviljad i tid till studiestarten.

2. Föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen

3. Tjänstledighet för att starta eget –  med vissa villkor har du  rätt till tjänstledigt i upp till ett halvår för att driva företag, en gång per arbetsgivare som du är anställd hos. Villkoren är:

  • Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.
  • Din tjänstledighet får inte innebära några betydande problem för företaget i fråga, till exempel att företaget inte kan drivas som förut eller att det kostar dem väldigt mycket att du är borta.
  • Du måste ha varit anställd på företaget de närmaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.
  • Du måste anmäla din tjänstledighet för att driva företag minst tre månader i förväg, och samtidigt tala om hur länge du hade tänkt vara ledig. Värt att ha i åtanke är att din arbetsgivare måste svara på din ansökan inom en månad.