Frånvaro

När du har en anställning på ett företag finns det olika sätt man kan vara frånvarande på – det kan vara sjukdom, semester eller annan ledighet som arbetsgivaren har godkänt.

Sjukdom

Om du är sjuk ska du anmäla det till arbetsgivaren enligt de rutiner som företaget har. Arbetsgivaren har möjlighet att bedöma rätten till sjuklön genom att bedöma din arbetsförmåga de första 14 dagarna. Det är arbetsgivarens skyldighet att se om du har någon arbetsförmåga och erbjuda annat arbete i så fall. Om du till exempel har stukat foten kanske du inte kan arbeta som montör men har möjlighet att göra andra arbetsuppgifter några timmar per dag.

Arbetsgivaren ska enligt lag betala sjuklön under de första 14 dagarna av varje sjukperiod. Från den 15:e dagen är det Försäkringskassan som betalar sjukpenning. När du är sjuk får du ett karensavdrag de första 8 timmarna du är sjuk, därefter får du sjuklön. Läs mer på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/karensdagen-ersatts-av-ett-karensavdrag.

Sjukfrånvaro är semesterlönegrundande.

Sjuklönens storlek och karensavdrag

Läs mer om sjukpenning till Försäkringskassans hemsida www.fk.se. Där finns även blanketten om anmälan av arbetsskada/personskada.

Sjukintyg

Från 8:e dagen i en sjukperiod ska du lämna intyg från läkare eller tandläkare till arbetsgivaren. I intyget ska det framgå på vilket sätt du inte kan utföra dina ordinarie arbetsuppgifter.

Är du sjuk längre än 14 dagar ska din arbetsgivare göra en anmälan till Försäkringskassan som tar över ansvaret för din sjukpenning

AGS-ersättning

Är du sjuk mer än 14 kalenderdagar kan du ha rätt till ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) som är en förmån när du arbetar på ett företag med kollektivavtal. Tillsammans med en sjukanmälan för AGS skickar du med kopia av läkarintyget om din sjukdom. Hos AFA Försäkring www.afaforsakring.se) kan du även göra en skadeanmälan vid arbetsskada, det är du som anställd som ansöker om AGS-ersättning.

Semester

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda, beroende på om du har tjänat in semester eller inte. Semesteråret räknas från 1 april till 31 mars.

Den semester du tjänar in första semesteråret du arbetar får du ta ut det andra semesteråret du arbetar. Om du till exempel tar studenten den 4 juni och börjar jobba den 7 juni tjänar du in semesterdagar från den 7 juni fram till 31 mars nästa år. De semesterdagarna får du som betalda semesterdagar nästa sommar.

Allt som gäller semester finns reglerat i semesterlagen och i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

 Semestertider
Det är arbetsgivaren som lägger ut semester (bestämmer när du kan ta semester) men du har självklart rätt att lämna önskemål om när du vill ha din semester. Ta därför reda på hur du ansöker om semester och andra ledigheter hos din arbetsgivare. Du har rätt till 4 veckor sammanhängande ledighet under sommaren. Läs gärna mer i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Spara semester
Av dina 25 betalda semesterdagar har du rätt att spara 5 dagar per semesterår i max 5 år.

Lön under semestern
Under semestern har du rätt till semestertillägg utöver din semesterlön.

 Om du slutar din anställning

Om du slutar din anställning eller du blir uppsagd, oavsett orsak, har du rätt att få intjänad, men inte uttagen, semesterlön utbetald. Ett tips är att spara den semesterlönen så att du i nästa anställning har råd att vara ledig – för där har du ju ännu inte tjänat in betalda semesterdagar.

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning är ledighet som du tjänar in utöver semester. Arbetstidsförkortning, ofta förkortat ATF, är tänkt att kunna tas ut i timmar eller i hela dagar.

Precis som för semester, så tjänar du in tiden du kan vara ledig och pengen som du ska få när du är ledig. Intjänandeåret är kalenderår – januari till sista december ett år – så att du nästa år kan ta ut ledig tid. Du kan maximalt tjäna in 40 timmar på ett år om du arbetar full tid.

Ledigheten kan du till exempel använda när du behöver göra någonting privat som att besiktiga bilen eller gå till tandläkaren.

Du kan välja bort ledig tid och i stället välja att de pengar som du tjänat in under året betalas ut kontant till dig eller att arbetsgivaren betalar in pengarna som extra pensionsavsättning. Om du väljer något av dessa båda alternativ har du inte rätt till ledig tid. Då återstår bara 25 semesterdagar för ledighet för dig.