Branschprov och certifikat

Om du är VVS-montör eller isoleringsmontör avslutas din utbildning med ett branschprov. Provet mäter dina teoretiska och praktiska kunskaper och lyfter fram din förmåga att planera ditt arbete och lösa problem. När du klarat branschprovet får du ett branschcertifikat som bevisar att du är branschcertifierad VVS-montör, VVS-isolerare eller isoleringsplåtslagare.

Branschprovet görs i slutet av din utbildningstid på företaget och ser lite olika ut för de olika yrkena. För VVS-montörer består det av tre delar- ett svetsprov som du ska ha gjort i skolan, ett teoriprov som görs i KUB och slutligen ett installationsprov som görs på en provplats och som tar två dagar. Det teoretiska provet testar kunskaperna i bland annat säkerhet, ritningsläsning och systemförståelse. Installationsprovet kan t.ex. bestå av att installera en värmepanna eller installationer i ett badrum. Svetsprovet görs med relevant gassvetsmetod och provtrycks.

Det finns två provplatser i landet och vanligast är att du gör provet på den ort som är närmst. Om du inte klarar provet kan du göra omprov på den eller de delar som inte blir godkända. VVS-Branschens Yrkesnämnd betalar för ett omprov.

För isolerare består branschprovet av teoriprov i KUB – de praktiska kunskaperna ska verifieras av företaget. Om du inte klarar provet kan du göra omprov.

Är du industrirörmontör gör du inget branschprov, istället intygar ditt företag att du har den kunskap som krävs och därefter får du branschcertifikat.

En förutsättning till att bli anmäld är att du har godkänt i de kurser som yrkesnämnden har fastställt som krav – vilka det kurserna är kan du läsa under Kurskrav

Mer information om branschprov hittar du Mer information om branschprov hittar du här

Branschcertfikat

När du klarat branschprovet får du ett branschcertifikat, det visar att du har den kompetens som krävs för att bli branschcertifierad i ditt yrke.

Certifikatet skickas hem till dig med posten och är ditt personliga bevis på att du innehar yrkeskompetens.

 

Standard CMYK