Branschprov och branschcertifikat

Branschprovet och certifiering görs i slutet av din utbildningstid på företaget och ser lite olika ut för de olika yrkena. En förutsättning till att bli anmäld till branschprovet och certifierad är att du har godkänt i de kurser som yrkesnämnden har bestämt som krav – vilka det kurserna är kan du läsa under Kurskrav

Mer information om branschprov hittar du här

VVS-montör

För VVS-montörer består branschprovet av tre delar – ett svetsprov som du troligtvis gjort redan i skolan, ett teoriprov som görs i KUB och slutligen ett installationsprov som görs på en provplats och som tar två dagar. Det teoretiska provet testar kunskaperna i bland annat säkerhet, ritningsläsning och systemförståelse. Installationsprovet kan till exempel bestå av att installera en värmepanna eller installationer i ett badrum. Om någon eller några delar av provet blir underkänt har du möjlighet att göra om de delarna.

Det finns två provplatser i landet och vanligast är att du gör provet på den ort som är närmst. Om du inte klarar någon del av provet kan du göra omprov. VVS-branschens Yrkesnämnd betalar för ett omprov i installation.

Isoleringsmontör

För VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare består branschprovet av teoriprov i KUB – de praktiska kunskaperna ska bekräftas av arbetsgivaren. Om du inte klarar provet kan du göra omprov.

Industrirörmontör

Är du industrirörmontör gör du inget branschprov, istället intygar din arbetsgivare att du har den kunskap som krävs och därefter får du branschcertifikat.

Sprinklermontör

För sprinklermontörer består branschprovet av teoretiskt prov i KUB. Om du inte klarar provet kan du göra omprov.

Branschcertfikat

När du klarat branschprovet får du ett branschcertifikat, det visar att du har den kompetens som krävs för att bli branschcertifierad i ditt yrke.

Branschcertifikatet skickas hem till dig med posten och är ditt personliga bevis på att du har yrkeskompetens.