Inledning

Vägen till fullt utbildad montör är totalt 5 år – först en 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande och därefter en färdigutbildning på 2 år som ”anställd under utbildning” på företag. När du börjar din anställning är det två avtal som skall tecknas med företaget, dels ett utbildningsavtal i KUB och dels ett anställningsavtal.

Det är viktigt att företaget som du genomför din färdigutbildning på är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl – antingen som medlem hos Installatörsföretagen eller genom att ha ett så kallat ”hängavtal VVS” med Byggnads. Detta för att du skall få tillgodoräkna dig din utbildningstid på företaget och göra branschprovet så att du kan få ett branschcertifikat. Men även för att du skall kunna känna dig lugn för att företagen följer kollektivavtalet avseende anställningstrygghet och har de försäkringar som krävs och rapporterar in din lön så att du får en sjukpenningsgrundande inkomst och början till en pensionsavsättning.

Läs mer om varför du ska jobba vitt på renbyggbransch.se

För att i slutändan få möjlighet att göra branschprov krävs det att du har godkänt betyg i ett antal kurser – en översikt för kurskraven för de olika yrkena hittar du här.

Din utbildning är en investering i din framtid – ta vara på utbildningstiden! Under din färdigutbildningstid skall du ha skiftande arbetsuppgifter så att du får utbildning i alla moment du skall kunna som montör. Det är både du och företaget där du är anställd som skall se till att utbildningen blir allsidig.