För att du ska kunna bli lärling

För att du ska bli branschcertifierad montör behöver du arbeta som anställd under utbildning, även kallat lärling, efter din skolutbildning. Hur länge du är lärling beror på vilket yrke du utbildar dig till.

Som VVS-montör och industrirörmontör är utbildningen totalt fem år. Tre år på VVS- och fastighetsprogrammet eller motsvarande och därefter en färdigutbildningstid på ett företag på cirka 2 år.

Som isoleringsmontör eller sprinklermontör är utbildningstiden 4 år. Tre år på VVS- och fastighetsprogrammet eller motsvarande och därefter en färdigutbildningstid på ett företag under cirka 1 år. Är du företagslärling inom sprinkler är din utbildningstid 2-3 år beroende på tidigare erfarenhet.

När du börjar din anställning är det två avtal som ska tecknas med arbetsgivaren, dels ett anställningsavtal, dels ett utbildningsavtal i KUB. KUB är ett webbaserat system där utbildningsavtal mellan arbetsgivare och lärling tecknas och där färdigutbildningstiden på företaget följs upp genom att du besvarar teoretiska frågor och registrerar praktiska moment.

Det är viktigt att företaget som du genomför din färdigutbildning på är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl – antingen som medlem hos Installatörsföretagen eller genom att ha ett så kallat hängavtal VVS med Byggnads. Detta är en förutsättning för att du ska få tillgodoräkna dig din utbildningstid på företaget och göra branschprovet så att du kan få ett branschcertifikat. Men även för att du ska kunna känna dig lugn för att arbetsgivaren följer kollektivavtalet avseende anställningstrygghet.  I Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl finns till exempel regler för att arbetsgivaren ska betala försäkringar om du gör illa, är med om en olycka på jobbet eller om du blir långvarigt sjuk. Arbetsgivare som är anslutet till ett kollektivavtal betalar, gör avsättningar som det heter, till din framtida pension. Läs mer på https://www.avtalat.se/.

Om du arbetar på ett företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl innebär det att din arbetstid inte räknas som utbildning och du får ingen möjlighet att göra branschprovet och få ditt certifikat.

För att se om ett företag är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kan du söka efter företaget här: https://www.byggnads.se/om-oss/kollektivavtalskollen/. Sök på företaget och klicka upp sökresultatet för att vara säker på att det är just Teknikinstallationsavtalet företaget är anslutet till.

Läs mer om varför du ska jobba vitt på renbyggbransch.se

Godkända betyg från skolan

För att i slutändan få möjlighet att göra branschprov krävs det att du har godkänt betyg i ett antal kurser – en översikt av kurskraven för de olika yrkena hittar du här. Om du saknar något betyg efter gymnasiet måste du läsa upp betyget innan du kan anmälas till branschprovet. Du kan alltså läsa upp betyg som saknas under din färdigutbildning och då på egen tid och egen bekostnad.

Din utbildning är en investering i din framtid – ta vara på utbildningstiden! Under din färdigutbildningstid ska du ha skiftande arbetsuppgifter så att du får utbildning i alla moment du ska kunna som montör. Det är både du och arbetsgivaren som ska se till att utbildningen blir allsidig och i KUB framgår det vilka praktiska moment du ska få arbeta med och vad du behöver kunna för att bli branschcertifierad montör.