Avslut anställning

Om du säger upp dig själv

Du kan själv välja att sluta din anställning. Gör du det måste du meddela arbetsgiva­ren om detta och slutföra din uppsägningstid på två månader.

Gör en skriftlig uppsägning och se till att du har en kopia på din uppsägning.

Till exempel så här:

Jag säger upp min anställning som VVS-montör till den 1 augusti 2014, som blir min sista arbetsdag.

 

Ursviken den 14 maj 2014

Anders Johansson

 

Om du blir uppsagd

Anställningen kan upphöra genom uppsägning om saklig grund föreligger. Med saklig grund menas huvudsakligen arbetsbrist men även personliga skäl kan vara en anled­ning. Uppsägning föregås av förhandling med facklig organisation.

 

 Uppsägning som anställd under utbildning

Blir du uppsagd under utbildningstiden pga. arbetsbrist måste arbetsgivaren underrätta dig och regionens utbildningsansvariga före uppsägning och uppsägningstiden är därefter två månader om du är tillsvidareanställd.

Om din anställning upphör och din utbildning avbryts kan din arbetsgivare efter din begäran utfärda intyg över din arbetskunnighet samt registrera dina sista uppgifter i KUB. ­

 

Arbetsgivarintyg

När du slutar ska du få ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare. Den blanketten finns att hämta bland annat hos Arbetsförmedlingen, www.arbetsformedlingen.se.

 

Uppsägningsbekräftelse

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska du få en uppsägningsbekräftelse från arbetsgivaren. På den ska din sista arbetsdag anges. Om du själv säger upp dig kan det vara bra att få en bekräftelse från arbetsgivaren på detta.

 

Säg till arbetsgivaren att registrera dina sista uppgifter i KUB.

 

Ta kontakt med företagets MB-grupp eller kontaktombud om du är osäker på något som gäller uppsägningen. Du kan även ringa till Byggnads och fråga.