Anställning

Senast en månad efter att du påbörjad anställning ska skriftlig information från arbetsgivaren lämnas till dig där anställningens villkor ska framgå, det kallas ofta för anställningsavtal.

Anställningsformer

Ditt anställningsavtal ska ange vilken anställningsform du har och anställningsformen har bland annat betydelse för hur anställningen kan avslutas.

Tillsvidareanställning innebär att anställningen pågår till dess att du eller arbetsgivaren säger upp avtalet.

Provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som kan avtalas för 6 månader. Om provanställningen inte avbryts av dig eller arbetsgivaren, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning efter prövotidens utgång.  

Yrkesintroduktionsanställning

Det kan finns möjlighet för arbetsgivaren att anställa dig inom ramen för vad som kallas Yrkesintroduktionsanställning. Det är inte en anställningsform utan ett sätt för arbetsgivaren att få ett bidrag från Arbetsförmedlingen för dig. Arbetsgivaren måste ansöka om ersättningen innan du anställs och börjar jobba. Hur företaget ansöker och vilka regler som finns kan du läsa om här. 

Avsluta anställning

Om du säger upp dig själv

Du kan själv välja att sluta din anställning och du måste då meddela arbetsgiva­ren om detta och fortsätta arbeta under din uppsägningstid om ni inte kommer överens om annat. Gör en skriftlig uppsägning och se till att du får en bekräftelse på din uppsägning.

Till exempel kan en uppsägning se ut så här:

Jag säger upp min anställning som VVS-montör till den 31 juli 2021, som blir min sista anställningsdag.

Ursviken den 14 maj 2021

Maria Karlsson

Hur lång uppsägningstid du har beror på din anställningsform. Om du avbryter din provanställning kan du i princip sluta nästa dag eller efter överenskommelse med arbetsgivaren. Är du tillsvidareanställd är din uppsägningstid 2 månader.

 

Om du blir uppsagd

Om du är tillsvidareanställd måste arbetsgivaren ha saklig grund för att säga upp dig Arbetsbrist utgör enligt lagen saklig grund men även personliga skäl kan utgöra saklig grund.

Vid arbetsbrist ska arbetsgivare förhandla med de fackliga organisationerna innan uppsägning sker.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl har du rätt att överlägga (prata med) din arbetsgivare om anledningen till uppsägningen innan du blir uppsagd och uppsägningstiden börjar att löpa. Vad är då personliga skäl? Personliga skäl kan till exempel vara misskötsamhet i form av att inte följa de regler som finns på arbetsplatsen, som att hålla arbetstider.

Uppsägning som anställd under utbildning

Blir du uppsagd under utbildningstiden på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren ge yrkesnämndens utbildningsansvariga möjlighet att delta i den förhandling som föregår uppsägningen. Uppsägningstiden är två månader efter att du fått besked om uppsägningen om du är tillsvidareanställd.

Om arbetsgivaren vill avbryta din provanställning i förtid, eller avsluta den utan att du blir tillsvidareanställd vid prövotidens utgång, ska arbetsgivaren underrätta dig två veckor i förväg.

Om din anställning upphör och din utbildning avbryts ska utbildningsavtalet avslutas i KUB, det kan göras av dig eller arbetsgivaren. När du sedan får en ny anställning registrerar din nya arbetsgivare ert utbildningsavtal i KUB och din utbildning fortsätter där den slutade.

Om du blir uppsagd ska du få ett uppsägningsbesked från arbetsgivaren där sista anställningsdagen framgår.

Om du själv säger upp dig är det bra att få en bekräftelse från arbetsgivaren att de mottagit din uppsägning. Arbetsgivaren har ofta en blankett som du kan fylla i om du säger upp dig och där arbetsgivaren bekräftar uppsägningen.

Säg till arbetsgivaren att registrera dina sista uppgifter i KUB innan du avslutar din anställning och utbildningsavtalet.

Ta kontakt med yrkesnämndens utbildningsansvariga om du är osäker på något som gäller uppsägningen. (länk till UBA:s kontaktuppgifter).

Arbetsgivarintyg

När du slutar din anställning ska arbetsgivaren på din begäran utfärda ett arbetsgivarintyg. Den blanketten finns att hämta bland annat hos Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarintyg behövs till exempel för att arbetslöshetskassan ska kunna bedöma rätten till ersättning.