Anställning

Senast en månad efter påbörjad  anställning skall skriftlig information från arbetsgivaren lämnas till arbetstagaren där anställningens villkor skall framgå

Yrkesgrupper

Avtalet delar in typen av arbete i tre yrkesgrupper – den grupp man blir anställd i är kopplad till lönetabellen som används:

  • Yrkesarbetare
  • Anställd under utbildning
  • Övriga arbetare

Anställningsformer

Ditt anställningsavtal skall ange vilken anställningsform du har. Denna påverkar regler för avslut av anställningen

  • Tillsvidareanställning är huvudanställningsformen inom VVS-branschen. Uppsägning kan bli aktuell då det är arbetsbrist inom turordningsområden
  • Provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som kan avtalas för högst 6 månader. Efter provtidens utgång övergår sådan anställning normalt till tillsvidareanställning om den inte har sagts upp.

 Yrkesintroduktionsanställning

Det kan finns möjlighet för företaget att anställa dig inom ramen för Yrkesintroduktionsanställning. Då får företaget ett ersättningsbidrag för dig. Företaget måste ansöka om ersättningen innan du anställs. Hur man ansöker och vilka regler som finns kan du läsa om här:  http://www.ya-delegationen.se/arbetsgivare/vad-ar-ya-anstallning/.

Avsluta anställning

Om du säger upp dig själv
Du kan själv välja att sluta din anställning. Gör du det måste du meddela arbetsgiva­ren om detta och fortsätta arbeta under din uppsägningstid.Gör en skriftlig uppsägning och se till att du har en kopia på din uppsägning.

Till exempel så här:

Jag säger upp min anställning som VVS-montör till den 1 augusti 2018, som blir min sista arbetsdag.

Ursviken den 14 maj 2018

Anders Johansson

Om du blir uppsagd
Anställningen kan upphöra genom uppsägning om saklig grund föreligger. Med saklig grund menas huvudsakligen arbetsbrist men även personliga skäl kan vara en anled­ning. Uppsägning föregås av förhandling med facklig organisation.

Uppsägning som anställd under utbildning

Blir du uppsagd under utbildningstiden pga. arbetsbrist måste arbetsgivaren underrätta dig och regionens utbildningsansvariga före uppsägning och uppsägningstiden är därefter två månader om du är tillsvidareanställd.

Om din anställning upphör och din utbildning avbryts kan din arbetsgivare efter din begäran utfärda intyg över din arbetskunnighet samt registrera dina sista uppgifter i KUB. ­

Arbetsgivarintyg
När du slutar ska du få ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare. Den blanketten finns att hämta bland annat hos Arbetsförmedlingen.

Uppsägningsbekräftelse
Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska du få en uppsägningsbekräftelse från arbetsgivaren. På den ska din sista arbetsdag anges. Om du själv säger upp dig kan det vara bra att få en bekräftelse från arbetsgivaren på detta.

Säg till arbetsgivaren att registrera dina sista uppgifter i KUB.

Ta kontakt med företagets MB-grupp eller kontaktombud om du är osäker på något som gäller uppsägningen. Du kan även ringa till Byggnads och fråga.