Jobbinfo

Det är mycket som man ska tänkta på när man går från skolans värld ut till arbetslivet. För att underlätta för eleverna har vi sammanställt ”Jobbinfo”.  Här finns information om olika anställningsformer, hur utbildningen på företag går till, hur du får ditt branschcertifikat och annat som är bra att veta.

Här kan du skriva ut informationsblad om jobbinfo, en kort sammanfattning över den information du kan läsa mer detaljerat om på den här delen av vår hemsida.