Jobbinfo

Det är mycket som man ska tänkta på när man går från skolans värld ut till arbetslivet. För att underlätta för dig har vi sammanställt ”Jobbinfo”.  Här finns information om olika anställningsformer, hur utbildningen på företag går till, hur du får ditt branschcertifikat och annat som är bra att veta.

När du lämnar gymnasiet har du ett antal val:

  • Fortsätta din utbildning som ”anställd under utbildning” (lärling) på företag för att efter ytterligare cirka två år ta ditt branschcertifikat
  • Börja jobba direkt
  • Plugga vidare på högskola eller universitet

När vi har frågat elever vad de vill göra efter gymnasiet är svaret att de allra flesta vill fortsätta sin utbildning och därför är Jobbinfo inriktat på att hjälpa dig med svar på frågor som du kan tänkas ha inför din tid som anställd under utbildning.

Här kan du skriva ut informationsblad om jobbinfo, en kort sammanfattning över den information du kan läsa mer detaljerat om på den här delen av vår hemsida.

Digital presentation av Jobbinfo 2020

På Youtube finns presentation av Jobbinfo där vi går igenom viktig information som eleverna behöver ha koll på när de slutar skolan och börjar som lärlingar.

Filmerna hittar du här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLg42PmDS1laUjwY9rED81H7OZR-e17ASQ

Filmerna är uppdelade i fyra delar och det är lämpligt att se en del i taget och sedan föra en diskussion runt varje del.

Lärarhandledning för varje del kan du ladda ner här.