Säker Vatten

Som lärare blir man behörig att utbilda sina elever genom att genomgå en utbildning Säker Vatteninstallation samt en kostnadsfri handledarutbildning. Därefter kan man beställa boken ”Branschregler Säker Vatten 2016” till sina elever, förslagsvis redan i ÅK1,  och använda denna som del av sin undervisning. Boken är kostnadsfri,.

När eleverna sedan går i ÅK3 och har gått igenom Säker Vatten utbildningen erhåller de kursintyg och kurskompendium som de kan ta med sig. Att eleven har klarat kursen registreras hos Säker Vatten där uppgifterna ligger kvar i 5 år om inte eleven blir anställd av ett Säker Vatten auktoriserat företag innan dess. När eleven  blir anställd som lärling på ett av Säker Vatten auktoriserat företag, utfärdar företaget en lärlingslegitimation för Säker Vatten.

Det enda som kostar skolan något är kompendiet som eleverna får ta med sig. För detta betalar skolan ett självkostnadspris på ca 200:-/elev. Sedan 2017 står VVSYN för denna kostnad för våra förstklassiga skolor.