ID06

Från och med 20 juni, 2019 gäller nya rutiner för beställning av ID06-kort för elever.

”Den nya processen är en stor och nödvändig förändring i förhållande till hur ID06-kort tidigare utfärdades för elever och lärare. Orsaken till de nya rutinerna är en anpassning till den nu rådande lagstiftningen.

ID06 AB och elevID06 AB följer eIDAS regelverket vilket medför att alla individer i systemet kommer att behöva identifiera sig med BankID (alternativt med pass eller nationellt ID). I och med att ID06 AB har övergått till en säkrare kortstandard så kommer både företag och individer behöva registrera om sig i ID06-systemet. Detta innebär att alla lärare och elever som innehar ett ID06-kort idag måste ansluta sig till ID06-systemet på nytt, detta görs genom att registrera sig i elevID06-portalen. Alla kort som är beställda i den gamla standarden kommer upphöra att gälla den 20 Juni 2019, enbart ID06-kort av den nya standarden kommer vara giltiga under höstterminen 2019. ” Läs mer här: https://elevid06.se/om-elevid06/

Under 2019 kommer VVSYN subventionera del av kostnad för ElevID06 kort på förstklassiga skolor.