ID06

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet.Alla som är på en byggarbetsplats måste från och med 1 januari ha ID06 och registrerar sig i personalliggaren (läs mer om det på på Skatteverkets hemsida). 

Fr o m 2017 erbjuder VVS-Branschens Yrkesnämnd endast detta för våra förstklassiga gymnasieskolor samt för de vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar som är godkända av oss som förstklassiga utbildningsanordnare.

Övriga skolor får kontakta en godkänd ID06 partner direkt