Gratis materiel för undervisning

VVS-Branschens Yrkesnämnd har tre lektioner som kan användas i undervisningen om Vatten, Värme och Klimat, Miljö & Energi. Varje lektion innehåller ett filmklipp med ett tillhörande lärar- och elevmaterial.

www.gratisiskolan.se kan du som lärare ladda ned filmerna med tillhörande lärarmaterial.

utbudet                                                                         Gratisiskolan

Utbildningsmaterial

VVS-Branschens Yrkesnämnd har tagit fram tre filmer som handlar Om VattenVärme och Klimat, miljö & och energi. Filmerna kan ses på Youtube eller beställas från bland annat Utbudet och Gratis i Skoolan. Till filmerna finns det lärar- och elevmaterial att ladda ner.

Om vatten

Den första undervisningsfilmen heter Om vatten. Filmen handlar bland annat om var vatten kommer ifrån, hur mycket vatten vi förbrukar, hur vatten renas och VVS-montörens roll i vattenhanteringen. Filmen vänder sig framför allt till årskurs 4 och 5 i grundskolan.

Syftet med filmen är att ge en förståelse att rent vatten inte är en självklarhet och att fördelningen av rent vatten är ojämn i världen. Filmen visar på VVS-montörens viktiga roll att leda vattnet rätt och få komplicerade system att fungera. Till filmen har ett elev- och lärarmaterial tagits fram och dessa kan du ladda ner här:

Om värme

Del 2 i serien heter Om Värme tar upp hur värme skapas och ger exempel på olika uppvärmningskällor. Utan värme skulle vi inte kunna bo och arbeta i vårt svenska klimat. I filmen får du träffa skolfarfar Bosse som visar hur man fick varmt i husen förr i tiden. Naturvårdsverket berättar vad växthuseffekten är och varför den är så viktig. Du får också se en del av det betydelsefulla arbete som en VVS-montör utför och hur man utbildar sig för att bli en sådan.

Denna film vänder sig till elever i åk 4 och 5.

Om klimat miljö & energi

Del 3 i serien OM handlar om hur energiförsörjningen fungerar, vilka
energikällor som finns, energins roll i samhället, hur klimatet påverkas av vår energianvändning
och VVS-montörens roll i energiförsörjningen.

Den handlar också om hur vi kan vara klimatsmarta och minska både användningen av el och vatten för att påverka miljön så lite som möjligt. I filmen får du träffa ungdomar och höra deras tankar om hur vi kan minska miljöbelastningen. Energiexperten Roland ger tips om vad du kan göra hemma för att minska energiförbrukningen. Du får även träffa VVS-montörer och elever på VVS-utbildningen och höra vad de tycker om yrket och hur deras yrkesroll kan påverka energiförbrukningen.

Filmen vänder sig till elever i årskurs 7–9.