Broschyrmaterial

Broschyrerna kan du beställa genom att mejla till kontakt@vvsyn.se.

 

Vi ger dig försprång

För att hjälpa SYV på grundskolor i deras vägledningsarbete har vi tagit fram en enkel folder som kort beskriver fördelarna med att välja Vf-programmet och VVS-branschen. Foldern finns i två utförande – en lite finare i tjockare papper och annorlunda utförande, och en enklare som lämpar sig för utskick.

Den finns även att ladda ned som  pdf : Vi ger dig försprång

Maxat med möjligheter

Vår nyaste broschyr beskriver utbildningen  hela vägen fram till branschprovet och de valmöjligheter den ger. Den innehåller intervjuer från verkligheten och riktar sig mot elever och föräldrar som vill veta mer om hur utbildningen är och vad man skall tänka på.
Den finns även att ladda ned som pdf-fil:Maxatmedmojligheter

 

Information från Skolverket

På Skolverkets sida www.utbildningsinfo.se har de skrivit kortfattat om VVS- och fastighetsprogrammet och informationen finns även översatt till 15 andra språk.

WaterAid

Utan VVS stannar världen

Utan VVS stan­nar inte bara Sverige utan också hela världen. För utan vat­ten, san­itet och hy­gien kan inte före­tag blom­stra, sjukhus fungera eller barn gå i skolan. Tyvärr upp­märk­sam­mas VVS säl­lan som den avgörande del yr­ket ut­gör för global utveck­ling. Med stöd av Sida har där­för Wa­t­erAid tagit fram ett en­gagerande ma­te­r­ial som förk­larar var­för VVS är så vik­tigt för att nå de glob­ala målen för håll­bar utveck­ling.

 

Ny som lärare inom VVS

Vi har tagit fram grundläggande information till nya lärare inom VVS. Ladda ner materialet Ny som lärare här.